Schrijf je in

Leraar secundair onderwijs

Bachelor in het Onderwijs: Secundair onderwijs

Schrijf je in
PXL nieuws

Corry Hermans

opleidingshoofd

Hogeschool PXL is een moderne hogeschool: ondernemend, netwerkend, onderzoekend, dienstverlenend, kwaliteitsvol, internationaal, democratisch en succesvol.
We hopen dat je aan onze hogeschool…

Meer
PXL nieuws

Marc Hermans

departementshoofd

Om je droomjob waar te maken, presenteert ons departement een uitgebreid en flexibel aanbod voor toekomstige leraren kleuter-, lager of secundair onderwijs.

De opleiding 'Leraar secundair…

Meer
PXL nieuws

Veerle Verheyen

werkveld

Een lerarendiploma biedt stevige kansen op tewerkstelling, zowel binnen als buiten het onderwijs. Niet alleen gelden efficiënte communicatieve vaardigheden in alle jobs als pluspunt, ook versterken…

Meer
PXL nieuws

Laurien Stuvers

alumna

Het departement PXL-Education was een beetje mijn 'thuis'.
De open, vlotte en ondersteunende communicatie met lectoren en directie heeft me veel zelfvertrouwen gegeven.

Dit gekoppeld…

Meer

De opleiding

 • Vrije combinatie van twee onderwijsvakken:
 • Aardrijkskunde
 • Bewegingsrecreatie (alleen combineerbaar met LO)
 • Economie
 • Engels
 • Frans
 • Geschiedenis
 • Handel-Burotica (HaBu)
 • Informatica
 • Lichamelijke opvoeding
 • Biologie of fysica (incl. natuurwetenschappen) 
 • Nederlands
 • Niet-confessionele zedenleer 
 • Plastische opvoeding (PO)
 • Project algemene vakken (PAV) 
 • Project kunstvakken (PKV) 
 • Wiskunde 
 • NIEUW: Techniek (STEM)
 • Diploma ‘Bachelor Leraar secundair onderwijs’
 • Bachelor 3 jaar - 180 studiepunten
 • Flexibele trajecten mogelijk via afstands- en/of avondonderwijs
 • Extra keuzemodules die aansluiten bij je eigen interesse en de arbeidsmarkt:
  • RZL (godsdienst)
  • cultuureducator  
  • ICT-coördinator  
  • sportcoach
  • instructeur fitness
  • methodeonderwijs
  • filosoferen met jongeren
 • Competentiegericht onderwijs via 3 leerlijnen in de hele opleiding:
  • didactische bekwaamheid: opvoedkunde, didactische ateliers, stages, vakoverschrijdende competenties
  • expertise: onderwijsvakken en keuzemodules
  • ondersteunende vaardigheden: taal en ICT
 • Organisatie in een semestersysteem met 10 lesweken aangevuld met praktijkweken
 • Examens in januari en juni

Onze opleiding leidt tot het diploma Bachelor in het Onderwijs: secundair onderwijs. Het is een professionele bacheloropleiding die drie jaar duurt en 180 studiepunten omvat. In het secundair onderwijs krijgen de leerlingen een vakkenpakket aangeboden. Uiteraard is het niet de bedoeling dat jij al die vakken tot in de puntjes beheerst. Daarom kies je aan het begin van je lerarenopleiding twee vakken die je later wil geven. Deze vakken kies je volgens je eigen interesses. Je kan bij ons volkomen vrij combineren uit het volgende aanbod: aardrijkskunde, Engels, economie, Frans, geschiedenis, handel-burotica, informatica, lichamelijke opvoeding, bewegingsrecreatie (alleen combineerbaar met lichamelijke opvoeding), natuurwetenschappen (biologie-fysica), Nederlands, niet-confessionele zedenleer, plastische opvoeding, project algemene vakken, project kunstvakken, wiskunde.
Vanaf academiejaar 2017-2018 kan je ook kiezen voor Techniek zodat je perfect kan inspelen op de nood aan meer STEM-onderwijs (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

Drie centrale pijlers die op elkaar afgestemd zijn, bereiden je geleidelijk en systematisch voor om een 'competente' leraar te worden.

In de pijler 'didactische bekwaamheid' leer je in de lessen opvoedkunde alle aspecten van de klaspraktijk kennen. Daarnaast worden de eerste stappen gezet in het leren lesgeven tijdens de didactische ateliers, waarbij je de kunst van lesvoorbereidingen maken in de vingers krijgt en waarbij je in een eigen veilige klasomgeving een lessituatie kan inoefenen. Al snel ga je ook observeren in een échte klas. Hierna volgt het 'echte' werk tijdens de lesstage in het secundair onderwijs. Naast lesstages volgen er nog diverse stages die bij het brede onderwijsveld aansluiten. Tijdens deze stages oefen je vakoverschrijdende competenties, want heel wat leraarsvaardigheden overstijgen immers je vak en gaan buiten de klasmuren: bijvoorbeeld werken in teamverband, reflecteren over probleemsituaties, een project organiseren, een internationale stage, …

De tweede pijler 'expertise verwerven' richt zich op het ontwikkelen van de nodige vakbekwaamheid voor beide onderwijsvakken. Je staat sterker in je schoenen als je kan terugvallen op vakgebonden kennis en vaardigheden. Buiten de contacturen maken we je ook vaardig in zelfstandig leren en/of afstandsleren. Reeds van bij de aanvang maakt dit blended learning deel uit van je leertraject. In het derde jaar kan je bovendien extra expertise en praktijk verwerven in een keuzemodule die aansluit bij jouw interesse en waarnaar veel vraag is in het werkveld. Het gaat onder andere om volgende keuzemogelijkheden: studiekeuzebegeleider, ICT-coördinator, cultuureducator, sportcoach, instructeur fitness, methodeonderwijs, filosoferen met jongeren, erfgoededucatie, …

De derde pijler omvat de ontwikkeling van een aantal essentiële ondersteunende vaardigheden. Zij richten zich op de verbetering van je taal-, ICT-, informatie- en studievaardigheden, en het praktisch gebruik ervan voor een toekomstig leraar. Je leert alle kneepjes van het vak: stemtechniek, schriftelijke taalvaardigheid, presenteren, gebruik van educatieve software, digitale borden en tablets, onderzoekscompetenties, ...

Onze lerarenopleiding is georganiseerd in een duidelijk en transparant semestersysteem. Er zijn twee semesters met hierin telkens 10 lesweken expertise, tussentijds afgewisseld met praktijkweken. Het aandeel praktijkweken stijgt jaar na jaar en in het derde jaar is het tweede semester bijna volledig gewijd aan praktijk. Voor een aantal lesmodules kan je ook kiezen of je ze overdag of 's avonds volgt. In beide gevallen is er blended learning, een combinatie van contactonderwijs en begeleid zelfstandig leren.

Verkorte trajecten

Lesbevoegdheid in een extra onderwijsvak? Heroriënteren? Werk en studie combineren?
Meer info over dit studietraject kan je lezen in de rubriek Werken en studeren.

 

 

Actueel

Agenda

03.10.2017
Kleinkunsteiland: de klassiekers
30.10.2017
Herfstvakantie
08.11.2017
PXL-Infoavond

In De Kijker

05.04.2017
Gentse imam te gast bij PXL-Education
13.02.2017
Studenten PXL-Education volgen workshop 'Ondernemingszin in de klaspraktijk'
15.12.2016
PXL-Education verzamelt 2.829 euro voor Rode Neuzen Dag

In De Media

12.09.2017
Hogeschool PXL ontvangt excellent kwaliteitsrapport van NVAO
08.09.2017
Inschrijvingen in de lerarenopleidingen
07.09.2017
Slaagcijfers van leraren met allochtone achtergrond zijn dramatisch laag

In Beeld

pxl in beeld
PXL-Infodag

PXL-Krant

Ontdek ons volledige aanbod in het PXL-krantje.

PXL krant

Klik op de afbeelding om de krant in pdf-formaat te downloaden

Brochure

Alle opleidingsinfo vind je ook in onze opleidingsbrochure.

Brochure

Klik op de afbeelding om de brochure in pdf-formaat te downloaden

Contact

Corry Hermans

Corry Hermans

opleidingshoofd

+32 472 57 87 50

corry.hermans@pxl.be