Informatie voor ouders

Het is niet altijd even eenvoudig om het doen en laten van uw zoon of dochter van 'A' tot 'Z' te volgen, maar over één zaak wil u ongetwijfeld correct en up to date geïnformeerd blijven: zijn of haar studiekeuze en studieloopbaan. Met deze pagina willen we u hierbij alvast helpen. Hier bundelen we de informatie die voor u als ouder belangrijk is. Uiteraard vindt u elders op deze site alle andere info over onze hogeschool.  

Over onze hogeschool en haar opleidingen

Hogeschool PXL is een moderne, ondernemende, netwerkende en onderzoekende hogeschool, en de tweede thuis voor ruim 8.000 studenten en 900 personeelsleden.

Hier vindt u meer informatie over waar we als hogeschool voor staan. 

Hogeschool PXL organiseert 22 basisopleidingen (19 professionele bachelors en 3 masters) die georganiseerd worden in
9 departementen, verspreid over 7 campussen gevestigd in Hasselt, Diepenbeek en Genk. We kunnen jaarlijks fier zijn op ruim 1.300 afgestudeerde professionals.     

Ons volledig opleidingsaanbod vindt u hier. 

Tips voor een goede studiekeuze

Wanneer het einde van de middelbare schoolcarrière van uw zoon of dochter in zicht komt, duikt een nieuwe uitdaging op.
De keuze om verder te studeren, een gepaste opleiding te vinden en te kiezen waar men deze wil gaan volgen, is vaak niet eenvoudig.

Doorgaans onderscheiden we een zestal stappen die de leerling doorloopt vooraleer tot een definitieve studiekeuze te komen. De studiekeuzebegeleider van de middelbare school, het CLB, infoverstrekkers tijdens de SID-in beurs spelen hierbij allen hun rol. Om het proces dat uw zoon of dochter doormaakt beter te begrijpen, kan u zichzelf hierover ook informeren via onze infopagina 'hulp bij je studiekeuze'. Hier worden de stappen in het keuzeproces kort beschreven en vindt u links naar de belangrijkste online belangstellingsproeven, beroepen- en studiekeuzetests.

Uw rol als ouder in dit proces is niet te onderschatten. De ouder is de belangrijkste supporter! Niet alleen tijdens het studiekeuzeproces, maar ook tijdens de studieloopbaan. Studenten moeten op het juiste moment de motivatie vinden om werk te maken van hun studiekeuze. Hierbij is soms een helpende hand nodig, al was het maar om taxidienst te spelen naar infodagen of openlesdagen. En ook tijdens de studie blijft u belangrijk om uw zoon of dochter te steunen en blijvend te motiveren wanneer dit nodig is.

Het is vooral belangrijk om zicht te krijgen op wie men zelf is (persoonlijkheid, interesses, kennis en vaardigheden) en welke toekomst men voor ogen heeft. Hierover van gedachten wisselen met familie en vrienden is een belangrijke stap in het proces.

Wie kent zijn kind beter dan vader of moeder? Het is dan ook vaak heel leerrijk (én gewoon leuk) om online tools te gebruiken om de persoonlijkheid, interesses, kennis en vaardigheden in kaart te brengen en deze resultaten te vergelijken. Ook bij een eventuele heroriëntatie (verandering van studierichting) kan dit belangrijk zijn.

Smart Start @ PXL

Leerlingen in het laatste jaar van het secundair onderwijs die graag verder willen studeren, kunnen een slimme start nemen met ons aanbod van Smart Start @ PXL.
Het maken van een studiekeuze is geen eenvoudige opdracht. Het aanbod aan studierichtingen in het hoger onderwijs is enorm groot en de hoeveelheid aan informatie nog groter.
Hogeschool PXL geeft uw zoon of dochter reeds als laatstejaarsleerling de kans om reeds een aantal studiepunten op te nemen van een professionele bachelor opleiding naar keuze. Wanneer hij/zij geslaagd is voor een opleidingsonderdeel wordt er een vrijstelling verleend wanneer hij/zij zich tijdens het volgende academiejaar inschrijft voor die opleiding.

Meer info vindt u hier.

Hoger onderwijs anno 2017

Het hoger onderwijs anno 2017 ziet er totaal anders uit dan wanneer u pakweg twintig of dertig jaar geleden studeerde. Termen zoals licentiaten en A1 of GPB bestaan niet meer en zijn vervangen door 'bachelor', 'master', ...  Het systeem van het leerkrediet werd ingevoerd en er bestaat iets als toleranties bij de deliberaties.
Om u enigszins wegwijs te maken in het hoger onderwijslandschap en haar jargon kan u alvast onderaan deze pagina even kijken naar de presentaties van onze jaarlijkse ouderinfoavond waarin de hoofdzaken kort samengevat worden.
Nog meer informatie over het leerkrediet vindt u in deze folder. 

Studentenbegeleiding in Hogeschool PXL

In de middelbare school worden uw zoon en dochter goed opgevolgd. Als het niet goed gaat om een of andere reden heeft de klastitularis of een collega dat snel in de gaten. Veel ouders vragen zich af of hun kind niet zal verloren lopen in de grote massa studenten aan de hogeschool.

Hogeschool PXL heeft echter heel sterk ingezet op een supergoed uitgebouwde studentenbegeleiding, zowel in groep als individueel. Zowel trajectbegeleiders, studentenondersteuners als ombudspersonen staan paraat om uw kind bij te staan.
Er werden vier 'student points' ingericht om de drempel om hulp te zoeken zo laag mogelijk te maken. Het is een groene zone op de gelijkvloerse verdieping van elke campus waar iedereen met vragen terecht kan, met of zonder afspraak. U kan er hier meer over lezen.

Nuttige downloads

Hogeschool PXL heeft verschillende folders over studeren in het hoger onderwijs. Deze kan u hier terugvinden.

Jaarlijkse PXL-Ouderinfoavond

Om u als ouder nog beter te informeren, organiseren we jaarlijks een infoavond voor ouders. Dit jaar zal deze avond plaats vinden op woensdag 19 oktober 2016. 
Uw zoon of dochter heeft een studierichting gekozen en komt in een heel andere onderwijscontext terecht die ook volop in beweging blijft. Op deze informatieavond lichten we - in voor iedereen verstaanbare taal - toe welke studiecontracten en studietrajecten in de hogeschool mogelijk zijn, welke informatie op een rapport weergegeven wordt, op welke basis gedelibereerd wordt, op welke studentenbegeleiding onze studenten beroep kunnen doen, enz. Ook het leerkrediet en de gevolgen daarvan worden toegelicht.

Hier vindt u de PowerPoint-presentaties van onze vorige ouderinfoavond van 15 november 2017:

En hier vindt u ook het fotoalbum.