Secundaire scholen: Aanbod voor scholen

Directies en leerkrachten van secundaire scholen kunnen met heel wat vragen en voorstellen terecht bij Hogeschool PXL. We zetten even de belangrijkste diensten die de hogeschool aan het secundair onderwijs kan leveren, op een rijtje. Vindt u niet direct wat u zoekt? Weet u niet precies bij wie u terecht kan? Neem dan gerust contact op met ons centraal aanspreekpunt Onderwijs, de heer Jos Veijfeijken.

Openlesdagen

Elk departement organiseert jaarlijks 2 openlesdagen, waarbij laatstejaars secundair onderwijs aansluiten bij onze hogeschoolstudenten, en even worden ondergedompeld in de sfeer van hun favoriete opleiding. Het is zeker de moeite om ook uw laatstejaarsleerlingen te stimuleren om deel te nemen. Zo kunnen ze kennismaken met de opleidingen die we aanbieden, en al eens proeven van de sfeer binnen onze hogeschool. Het is tegelijk een unieke gelegenheid om niet alleen kennis te maken met een bepaald departement of opleidingsonderdeel, maar ook met studenten en docenten/lectoren van de hogeschool.

De data van, en info over de openlesdagen van 2015-2016 vindt u hier.

Infodagen

Een ideale manier om een beeld te krijgen van een opleiding en een hogeschool is zonder twijfel om ze ter plaatse te bezoeken. Tijdens de 4 infodagen krijgen uw leerlingen en hun ouders uitgebreid de mogelijkheid om te spreken met de opleidingshoofden en docenten/lectoren van de opleidingen van hun keuze. Maar ook voor de studiekeuzebegeleiders van uw school is het een perfecte gelegenheid om de hogeschool en haar opleidingen te leren kennen, de gebruikte cursussen en materialen in te kijken en een kijkje te nemen in de lokalen.

De data en locaties van de infodagen van 2014-2015 vindt u hier.

Smart Start @ PXL

Leerlingen in het laatste jaar van het secundair onderwijs die graag verder willen studeren, kunnen een slimme start nemen met ons aanbod van Smart Start @ PXL. 
Het maken van een studiekeuze is geen eenvoudige opdracht. Het aanbod aan studierichtingen in het hoger onderwijs is enorm groot en de hoeveelheid aan informatie nog groter. 
Hogeschool PXL geeft uw laatstejaarsleerlingen de kans om reeds een aantal studiepunten op te nemen van een professionele bachelor opleiding naar keuze. Wanneer hij/zij geslaagd is voor een opleidingsonderdeel wordt er een vrijstelling verleend wanneer hij/zij tijdens het volgende academiejaar zich inschrijft voor die opleiding.

Meer info vind je hier.

Workshops van PXL-Tech en PXL-IT voor uw leerlingen

De departementen PXL-Tech en PXL-IT organiseren een educatief aanbod voor secundaire scholen. Het aanbod omvat een breed gamma aan interessante workshops onder de noemer wetenschap, technologie, creativiteit en innovatie die uw leerlingen de kans geven om Hogeschool PXL van nabij te leren kennen.

Of ze nu komen uit het ASO, TSO of BSO, wie geïnteresseerd is in technologie vindt bij ons vast een opleiding naar zijn of haar zin, en een workshop die hierbij aansluit. 

Praktisch: de afspraken worden gemaakt in overleg tussen de leerkrachten van uw school en de lectoren van deze departementen.  

U kan de brochure van deze workshops hier vinden, inclusief de naam van de contactpersonen per workshop.

Ondersteuning van uw activiteiten inzake studiekeuzebegeleiding

Heel wat secundaire scholen organiseren activiteiten in het kader van een gerichte studiekeuzebegeleiding voor hun laatstejaarsleerlingen en hun ouders. Uiteraard willen wij u graag helpen om deze initiatieven mee in te vullen door het geven van een algemene presentatie over studeren in het hoger onderwijs, slaagkansen en succesfactoren, kostprijs, studiepunten en dergelijke. Ook het toelichten van de eigenheid van Hogeschool PXL en een voorstelling van onze departementen en opleidingen doen wij met alle plezier. Dit kan via een presentatie, het organiseren van of het deelnemen aan een infobeurs bij u op school, of via het verdelen van flyers en brochures.

Voor deze activiteiten komen wij graag naar uw school, maar u kan deze activiteiten eveneens in onze gebouwen in Hasselt of in Diepenbeek organiseren. Misschien denkt u eraan om binnenkort voor de eerste keer een gestructureerd aanbod te organiseren voor het informeren van uw leerlingen en hun ouders, en zoekt u ondersteuning bij de organisatie en het zoeken van partners zoals andere instellingen hoger onderwijs, oud-studenten? Ook dan helpen wij u graag!

Professionaliseringsaanbod voor leraren 

Gedurende heel het academiejaar biedt de hogeschool via PXL-Congress en het departement PXL-Education de gelegenheid tot permanente vorming van leraren, en dat zowel voor kleuter-, lager- als secundair onderwijs. Dat dit pakket ook ICT-gerichte opleidingen bevat, is een evidentie. Maar ons aanbod is ruimer: ook aspecten als systeemdenken, taal of didactische vaardigheden komen aan bod.

Neem hier alvast een kijkje om het aanbod te raadplegen.

PXL-Congress: infrastructuur en diensten @ your service

PXL-Congress heeft heel wat faciliteiten ter beschikking en diensten in huis die in uw school misschien niet voorhanden zijn. Vergaderaccommodatie van grote zalen tot kleinere seminarielokalen, inclusief catering, Wi-Fi en digitale borden maken het een ideale plaats voor pedagogische studiedagen en vergaderingen. Er is voldoende parkeerruimte vlakbij.

Hogeschool PXL hecht zeer veel belang aan een goede relatie met de scholen in ons werkgebied, en stelt daarom haar infrastructuur graag ter beschikking aan scherpe prijzen en soepele voorwaarden. Voor alle vragen op dit gebied kan u ook rechtstreeks contact opnemen via congress@pxl.be en tel. + 32 11 77 57 01.

Studieresultaten van uw oud-leerlingen

Wellicht volgt elke school de studieresultaten van haar oud-leerlingen in het hoger onderwijs op de voet. Sinds 2012 sturen wij niet meer jaarlijks een listing op papier van deze resultaten. Elke school die oud-leerlingen heeft aan onze hogeschool, krijgt op eenvoudig verzoek één strikt persoonlijke login en paswoord waarmee de resultaten op elk moment kunnen worden opgevraagd. Indien u nog geen login-gegevens hebt, stuur dan een eenvoudig mailtje naar de heer Jos Veijfeijken.

Opgelet: dit geldt voor de studieresultaten van oud-leerlingen aan Hogeschool PXL. 

En dat is nog niet alles

Elk jaar zijn verschillende PXL-lectoren intensief betrokken bij heel wat geïntegreerde proeven (GIP’s) uit het technisch secundair onderwijs. Ze nemen als ‘mentor’ deel aan tussentijdse en finale begeleidings- en evaluatiemomenten en zetelen in de examenjury’s.

We organiseren zelf heel wat events waaraan individuele leerlingen of klassen kunnen deelnemen, zoals het jaarlijkse Jobevent in samenwerking met VOKA-Limburg, de Viro-beurs voor virtuele ondernemingen van PXL-Education of het Management Game van PXL-Business.

Daarnaast zijn er de onthaalactiviteiten in PXL-Catering. Laatstejaars van secundaire scholen kunnen er bijvoorbeeld een Chrysostomos-ontbijt of middagmaal gebruiken tijdens een culturele daguitstap. Snel en supervers!

Single point of contact

Voor uw gemak beschikt u in onze hogeschool over een centraal aanspreekpunt, waarbij u terecht kan met elke vraag waarvoor u geen directe contactpersoon hebt in onze hogeschool of met nieuwe vragen naar samenwerking op eender welk terrein.

U kan de heer Jos Veijfeijken contacteren met al uw vragen, suggesties en voorstellen die verband houden met één van bovenstaande onderwerpen of met andere topics in het raakvlak tussen secundair en hoger onderwijs.

 

Contactpersoon

Jos Veijfeijken

Jos Veijfeijken


+32 11 77 56 14

+32 497 37 28 05

jos.veijfeijken@pxl.be