Studietrajecten om werken en studeren te combineren

Op elk moment in je leven moet je kunnen verder studeren en opklimmen naar een niveau dat bij je past. Hogeschool PXL investeert in trajecten en faciliteiten die de combinatie werken en studeren mogelijk maken, al dan niet in avondonderwijs.

Op deze pagina overlopen we de mogelijkheden in vogelvlucht.

Graduaat - Bachelor PXL-Business

Brugprogramma Verpleegkunde

Ergotherapie voor werkstudenten

SWITCH2IT: Switch to ‘The Internet of Everything’

Avondtraject onderwijs: Lager onderwijs

Vervolgopleidingen

Graduaat - Bachelor PXL-Business

Dankzij de nauwe samenwerking tussen Hogeschool PXL en het PCVO Handel Hasselt (PXL-Level 5) is het mogelijk een bachelordiploma te behalen.

Voor de afstudeerrichtingen Accountancy-fiscaliteit en Marketing kan de student in een modeltraject in 3 jaar een graduaatsdiploma, of in 5 jaar een bachelordiploma behalen.
De lessen worden tijdens de 3 eerste jaren (graduaat) georganiseerd op 3 avonden per week.
De laatste 2 jaren (aanvullingstraject), worden de lessen op 3 avonden in de week en op vrijdag georganiseerd.

Voor de andere afstudeerrichtingen (Logistiek, Management assistant, Bedrijfsvertaler-tolk, Rechtspraktijk en Toegepaste informatica) zijn eveneens aanvullingstrajecten mogelijk, zij het met meer contactmomenten overdag.

Iedereen die werkt en via avondonderwijs een graduaatsdiploma en eventueel aansluitend een bachelordiploma wenst te behalen, komt in aanmerking. Daarnaast ook diegenen die in het verleden een graduaatsdiploma behaalden en nu willen upgraden tot een volwaardig bachelordiploma via een aanvullingstraject van 2 jaar. Ook zij die deeltijds wensen te studeren en gebruik maken van het modulaire systeem en hun leertraject zelf samenstellen, kunnen in aanmerking komen.

Het inschrijvingsgeld is beperkt: € 1,50 per lestijd (een opleidingsonderdeel van 40 lestijden kost dus € 60); educatief verlof is mogelijk.

Je moet minimaal een diploma secundair onderwijs hebben.

Meer info hierover kan je terugvinden in onze infobrochure.

Terug naar mogelijke studietrajecten om werken en studeren te combineren

Brugprogramma Verpleegkunde

De brugopleiding beoogt verpleegkundigen die al in het bezit zijn van een diploma Gegradueerde HBO5-verpleegkundige of vroedvrouwen, in de mogelijkheid te stellen om binnen het wettelijk kader het diploma tot professionele Bachelor in de Verpleegkunde te behalen in een verkort studietraject.

Deze opleiding richt zich naar personen die in het bezit zijn van één van de volgende diploma’s:

 • diploma gebrevetteerde verpleegkundige, gediplomeerde verpleegkundige (4de graad) of gegradueerde HBO5-verpleegkundige (HBO5). (120 studiepunten)
 • diploma van ‘professionele Bachelor in de Vroedkunde’. (60 studiepunten)

Brugstudenten beschikken al over elementaire kennis en vaardigheden met betrekking tot het beoefenen van de verpleegkunde. Werken vanuit concrete probleemsituaties volgens het probleemgestuurd onderwijs (PGO) staat hierbij centraal.

Studeren in het PGO-systeem betekent:

 • competentiegericht onderwijs
 • studentgecentreerd onderwijs
 • maximale coaching van het leerproces kleine groepen (14-15 studenten)
 • integratie van leerinhouden
 • ...

De brugstudent dient er rekening mee te houden dat het onderwijs georganiseerd is binnen één dag per week.

Meer info hierover kan je terugvinden in onze infobrochure.

Wie in het bezit is van een diploma Vroedkunde kan informatie terugvinden in de infobrochure Verpleegkunde na vroedkunde.

Terug naar mogelijke studietrajecten om werken en studeren te combineren

Ergotherapie voor werkstudenten

Dit traject is ontworpen voor werkstudenten, studenten die reeds een diploma hoger onderwijs hebben behaald of studenten in bijzondere omstandigheden (vb. zorg voor je gezin).
Je wil werken in de zorg. Je bent dynamisch, sociaal, communicatief, vindingrijk en creatief. Je hebt interesse in zorg voor personen met een beperking.
Als bachelor in de Ergotherapie word je expert in het mogelijk maken van handelen in wonen, werken, leren en vrije tijd.

 Wij bieden:

 • modulair en thematisch onderwijs (blokken van 6 weken, gevolgd door een examen)
 • probleemgestuurd onderwijs: integratie praktijk en theorie
 • face-to-face onderwijs in de school, gecombineerd met afstandsonderwijs
 • de mogelijkheid om deeltijds en gespreid stage te volgen
 • begeleiding door een vaste coach.

Praktisch: 

 • 2 vaste lesdagen per week
 • 30 weken stage in zorginstellingen, zowel intramuraal als extramuraal.

Meer informatie omtrent de onderwijs- en/of evaluatievorm van elk opleidingsonderdeel vind je in de studiegids van Hogeschool PXL.

Meer info hierover kan je terugvinden in onze infobrochure.

Terug naar mogelijke studietrajecten om werken en studeren te combineren

SWITCH2IT: Switch to ‘The Internet of Everything’

De wereld van morgen is de wereld van het ‘Internet of Everything’ (IoE): een netwerk van interacties en datastromen tussen allerlei soorten applicaties, toestellen en mensen.
Binnen het departement PXL-IT spelen we hierop in door onze studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op een actieve rol in dit Internet of Everything. In dit proces richten we ons via het Switch2IT-traject ook op nieuwe profielen, zoals studenten die reeds werken en studenten die een intensief, marktgericht VDAB IT-traject volgen.
Om de combinatie van werk en opleiding mogelijk te maken, wordt dit traject via ‘blended learning’ aangeboden. Concreet betekent dit dat er minder contacturen zijn en dat er meer gefocust wordt op zelfstudie. 

Switch2IT via Open Track

Werknemers met inzicht in businesslogica en met interesse voor IT kunnen zich via dit traject verder kwalificeren tot professionele Bachelor in de Toegepaste informatica. Op weg naar het ‘Internet of Everything’ zal dit voor veel bedrijven een verrijking zijn. Dankzij de modulaire opbouw is het ook mogelijk om te specialiseren in een bepaald domein: Java of .NET.

Switch2IT via de VDAB

Via een unieke samenwerking tussen VDAB, AGORIA en Hogeschool PXL kunnen studenten die een marktgericht traject volgen bij de VDAB dit traject naadloos laten aansluiten op een professionele Bachelor in de Toegepaste informatica. De twee trajecten zijn complementair, ze versterken elkaar en garanderen een duurzame tewerkstelling.

Meer info hierover kan je terugvinden in onze infobrochure.

Terug naar mogelijke studietrajecten om werken en studeren te combineren

Avondtraject onderwijs: Lager onderwijs

Heb je je droom om leraar te worden nooit echt opgeborgen? Ben je al leraar en wil je je heroriënteren op een andere doelgroep? Dan kan je in een combinatie van avondonderwijs, afstandsonderwijs en zelfstudie de opleiding leerkracht Lager onderwijs volgen.

Het traject voor werkstudenten is vanaf de leeftijd van 21 jaar toegankelijk voor iedereen die minstens 80 u per maand werkt of uitkeringsgerechtigd werkzoekende is. Wie niet voldoet aan deze specifieke voorwaarden (topsporter, huisvrouw/-man) kan via een intakegesprek alsnog de toelating krijgen.

Enkele krachtlijnen

 • Zonder pedagogische vooropleiding loopt het traject over 4 academiejaren. Voor houders van een pedagogisch diploma is er de mogelijkheid tot een verkort traject van 2 jaar (voor houders van een Bachelor in het Onderwijs: Kleuteronderwijs ook 1,5 jaar). De studiebelasting van deze avondopleiding wordt gelijkmatig verspreid in de loop van het traject en bedraagt ongeveer 45 studiepunten per opleidingsjaar.  
 • Er zijn 2 lesavonden per week voor wie het standaardtraject van 4 jaar volgt, en 2 tot 3 voor wie het verkort traject doorloopt.
 • Een academiejaar is opgedeeld in 2 semesters; elk semester wordt afgesloten met 3 examenweken.
 • In het kader van onze praktijkgerichte aanpak hechten we veel belang aan stages. Je zal stage lopen in alle graden van het lager onderwijs, maar je kan ook proeven van diverse andere stages zoals buitengewoon onderwijs. De stagespreiding en –planning gebeurt steeds in overleg met de stagecoördinator. Stages in de eigen klas zijn bespreekbaar.

Meer info hierover kan je terugvinden in onze infobrochure.

Terug naar mogelijke studietrajecten om werken en studeren te combineren

Vervolgopleidingen

Ben je reeds aan het werk en heb je al een diploma? Aan Hogeschool PXL kan je nog een vervolgopleiding volgen.
Deze vervolgopleidingen (banaba, postgraduaat, permanente vorming, specifieke lerarenopleiding) kunnen ook met je werk gecombineerd worden.

Meer informatie over deze opleidingen vind je hier.

Terug naar mogelijke studietrajecten om werken en studeren te combineren