Nieuws

Algemeen

Kluwer-databanken niet meer off-campus te raadplegen

De Kluwer-databanken kunnen niet off-campus geraadpleegd worden. Vandaar dat de link “databanken thuis” geen toegang biedt tot Jura, monKEY, Mercatus. Het is o.w.v. auteursrechtelijke redenen dat Kluwer deze voorwaarden contractueel oplegt. Natuurlijk hebben studenten en personeelsleden van Hogeschool PXL nog steeds toegang tot de databanken op de PXL-campus.

Databanken

Gopress: de digitale persdatabank die - met een vertraging van twee dagen na publicatie - toegang biedt tot de fulltext artikelen, verschenen in Vlaamse kranten en actualiteitenmagazines, cf. databanken en deze link. Online registreren kan alleen op de PXL-campus, op basis van je PXL-mailadres.
Na registratie ontvang je een login waarmee je Gopress ook off-campus kan raadplegen.

Ondernemingsdatabank, tips en advies van Indicator, cfr. databanken op deze website bij bibliotheek.

Leerrijk: online naslagwerk van Plantyn, informeert over alle aspecten van leren. Bevat een uitgebreid aanbod aan gedigitaliseerde artikels, werkmateriaal, mediabestanden, … cfr Databanken