Jobdienst

Je koestert grote, maar dure plannen en vindt er geen sponsor voor? Je moet zelf (een deel) van je studiekosten betalen? Je wil wat bijverdienen tijdens vrije lesdagen of vakanties? Met andere woorden: je zoekt een studentenjob! Maar hoe zit dat nu juist? Hoeveel mag je werken? Wat zijn de regels? En… Waar vind je zo’n job?

Studentenarbeid zit in de lift en dat is logisch. Voor jou als student kan dit een manier zijn om andere mensen te leren kennen of om werkervaring op te doen: je maakt kennis met de arbeidsmarkt, je leert met collega’s en een 'baas' om te gaan, je oefent een aantal technische en sociale vaardigheden (zoals stiptheid, orde, verantwoordelijkheidszin, creativiteit, ...). En dat je bij dit alles ook nog iets verdient, is toch mooi meegenomen!

 

Op zoek naar een vacature?

Ontvang jij graag de vacatures van Hogeschool PXL en onze externe partners? Vul dan zeker hier jouw gegevens in. Uitschrijven is geen enkel probleem, laat het ons gewoon even weten.

 

JOS deeldatabank

Studenten van alle hogescholen en universiteiten van Vlaanderen en Brussel kunnen studentenjobs zoeken via één centrale online databank, genaamd JOS.
JOS staat voor Jobstudenten Systeem en is een uniek initiatief van de Dienst studentenvoorzieningen van de Vlaamse hogescholen en universiteiten in samenwerking met de VDAB.

Het is een deeldatabank met enerzijds de studentenjobs afkomstig van de VDAB-vacaturedatabank en anderzijds de JOS-databank met vacatures aangeleverd via de Dienst studentenvoorzieningen. JOS laat een student toe om een studentenjob te vinden waar hij wil: daar waar hij woont, studeert, waar dan ook.

Klik hier voor de JOS-website

 

HPS

Bij High Potential Students zorgen we ervoor dat de beste studenten een boeiende studentenjob kunnen uitoefenen bij de meest interessante ondernemingen en dit binnen hun studiedomein.

We kiezen er voor om te werken via een persoonlijke aanpak en niet via een platform zodat de juiste persoon op de juiste plaats komt en dit in het juiste team. Kortom: een student headhuntkantoor dat gaat voor een persoonlijke aanpak met enkel succes stories als gevolg.

Why HPS?

High Potential Students bruist van energie, staat voor duidelijke communicatie en een doelgerichte zoektocht. Verder worden we ook in al onze activiteiten ondersteund door Startit@KBC, VOKA en Netwerk Ondernemen.

References

Enkele van onze klanten zijn VDAB, Bare International, Nutrition & Santé, Group Heylen alsook de beloftevolle startups neoScores en Turbulent. Van al de studenten die we plaatsten tekenden er ook al enkelen een vast contract na hun studentenjob!

Bekijk hun vacatures hier.

 

Interim bureau

Ga zeker ook eens langs bij de verschillende interim bureaus. Misschien hebben zij wel iets waar je op zoek naar bent?

 

 

Hoeveel uren mag ik werken als jobstudent?

Wil je graag wat meer informatie over de 475-dagenwerkregel of een attest afdrukken voor je werkgever? Of heb je liever een handige app voor op je smartphone? Geen probleem! Hier vind je meer info.

 

Wat met mijn kindergeld en belastingen?

Deze wetgeving kan snel wijzigen. Belangrijk is dat je regelmatig eens een kijkje neemt op de volgende link:

Wetgeving rond inkomensplafond en het kindergeld.

 

FAQ

 • Mag je werken en studeren tegelijk?

  Ja, om een studentenjob te kunnen doen via een studenten overeenkomst, moet je:

  1. min. 15 jaar oud zijn
  2. min. in het derde jaar secundair zitten
  3. onderwijs met volledig leerplan volgen.

   

 • Werk ik als jobstudent of als werkstudent?

  De term werkstudent wordt vaak verkeerd gebruikt. Interimkantoren gebruiken het woord 'werkstudent' weleens voor studenten die volledig onderworpen zij aan RSZ-bijdragen en 'jobstudent' voor studenten die vrijgestled zijn van deze bijdragen. Als student kan je zowel tijdens de zomervakantie als tijdens het academiejaar vrijgesteld zijn van RSZ-bijdragen, maar je moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

  Een werkstudent is iemand die werkt en daarnaast (deeltijds) studeert. Het hoofdstatuut van de werkstudent is werknemer. In dit geval kan je dus niet werken als jobstudent.
  Een student in hoofdstatuut moet in principe altijd werken met een studentencontract, ook als er sociale zekerheidsbijdragen worden afgehouden.

 • Hoeveel mag je bijverdienen als student?

  In principe mag een jobstudent zoveel verdienen als hij wil.

  Het bedrag dat de student verdient, kan echter wel gevolgen hebben voor de belastingen. Vanaf een bepaald bedrag is de student niet meer ten laste van de ouders en betalen de ouders meer belastingen. De student zal pas zelf belastingen betalen als hij op een kalenderjaar een hogere grens overschrijdt.

 • Verlies je je kindergeld als je werkt als jobstudent?

  Voor de kinderbijslag houdt men geen rekening met het bedrag dat de student verdient, maar wel met het aantal gewerkte uren.

  Ben je 18 of jonger?
  Dan kan je je kinderbijslag niet verliezen door studentenarbeid.

  Ben je tussen 18 en 25?
  Dan behoud je je kinderbijslag op voorwaarde dat je niet te veel uren werkt.

  De regels: Werk je als student in het eerste kwartaal (januari, februari, maart), het tweede (april, mei, juni) of het vierde (oktober, november, december)? Dan mag je in dat kwartaal niet meer dan 240 uur werken (de kerst- en paasvakantie inbegrepen). Overschrijd je die 240 uur binnen, dan ben je je kinderbijslag voor heel dat kwartaal (dus voor 3 maanden) kwijt.

  Werk je in het derde kwartaal (juli, augustus of september), dan mag je wél meer dan 240 uur werken zonder dat je je kinderbijslag verliest. Opgelet! Er zijn wel twee uitzonderingen op deze regel: als je pas afgestudeerd bent of als je werkt en deeltijds leert.

  Informeer je bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag op het gratis nummer 0800 94 434.

 • Hoeveel dagen mag je werken als jobstudent?

  Als jobstudent mag per kalenderjaar maximaal 50 dagen werken, volledig vrij op te nemen tijdens het gehele jaar. Werken als jobstudent, dat is werken aan hele interessante voorwaarden. Dit voor jezelf maar ook voor jouw werkgever.

 • Kan ik ook meer dan 50 dagen werken?

  Ja, met de nieuwe wetten die van kracht zijn kan elke jobstudent meer dan 50 dagen per kalenderjaar werken. Je zal hier voortaan niet meer voor worden gestraft. Indien je meer dan 50 dagen werkt dan zal je werknemersstatuut worden aangepast naar dat van een gewone werkgever. Hou er wel rekening mee dat je vanaf dag 51 zwaarder zal belast worden.

 • Ben ik verplicht mijn 50 dagen te gebruiken?

  Ja. Als je werkt met een studentenovereenkomst en je werkt niet wanneer je geacht wordt de onderwijsactiviteiten te volgen, betaal je sowieso de solidariteitsbijdrage voor de eerste 50 dagen. Zolang je nog student bent, is een werkgever ook verplicht om met jou een studentenovereenkomst af te sluiten als hij kan.

  Je kan dus zelf niet kiezen of je voor deze dagen de gewone sociale zekerheidsbijdragen betaalt (als ‘werkstudent’) of de solidariteitsbijdragen (als ‘jobstudent’).

 • Moet ik belastingen betalen als ik een studentenjob doe?

  Nee, tenzij je meer verdient dan een bepaald bedrag. Dat maximumbedrag verandert elk jaar. De laatste stand van zaken vind je op de website van FOD Financiën. Algemeen gesteld mag je vrij veel verdienen als jobstudent vooraleer je hiervoor het jaar erna belastingen moet betalen.

 • Moeten mijn ouders belastingen betalen als ik een studentenjob doe?

  Nee, tenzij je zoveel verdient dat je niet meer 'ten laste' bent van je ouders. De grensbedragen waarbij je niet meer ten laste bent, veranderen elk jaar. Algemeen gesteld mag je vrij veel verdienen vooraleer je ouders hiervoor het jaar erna meer belastingen moeten betalen.

 • Bruto en netto: wat is het verschil?

  Het brutoloon is het loon dat de werkgever verschuldigd is aan zijn werknemer. De werkgever trekt de sociale bijdragen en de belastingen (bedrijfsvoorheffing) die een werknemer verschuldigd is daarvan af. Het bedrag dat overblijft is het nettoloon.

  Als je werkt met een studentenovereenkomst en je blijft binnen je contingent, dan ben je aan de sociale zekerheid alleen een solidariteitsbijdrage verschuldigd. Die is een stuk lager dan de normale sociale bijdrage.

  Als je alleen de solidariteitsbijdrage betaalt, hoef je in de meeste gevallen ook geen belastingen te betalen. Je moet wel een aangifte indienen.

 • Waar vind ik informatie over studentenarbeid?

  Surf naar de website www.studentatwork.be. Je kan er online berekenen hoeveel dagen je per jaar mag werken en vindt er interessante info in mensentaal. Deze website is een initiatief van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).

  Je kan ook bellen naar het contactcenter 02 545 50 77 (elke werkdag van 7 - 20 uur).

 • Ik werk 2 uur per dag. Telt dit mee voor een volledige dag om de 50 dagen te berekenen?

  Ja, alle dagen waarop je gewerkt hebt, ook al is het slechts enkele uren, tellen mee voor de berekening voor de 50 dagen. Ook dagen waarvoor je betaald wordt, maar je niet werkte tellen mee (bv. betaalde feestdagen).

  Als een student op éénzelfde dag bij twee werkgevers werkt, telt dit mee voor één dag.

 • Kan ik na mijn studies nog als jobstudent werken?

  Ja. Nadat je bent afgestudeerd in juni kan je nog een studentenjob doen in de zomervakantie. Als je in juni je diploma behaalt, mag je nog tot 30 september van dat jaar werken tegen verminderde sociale bijdragen.

  Opgelet: als je na afloop van je studentenjob onmiddellijk bij dezelfde werkgever als gewone werknemer aan de slag gaat, moet de aard van je gewone job duidelijk verschillen van die van je studentenjob. Het is namelijk niet de bedoeling dat je werkgever de studentenjob gebruikt als een proefperiode voor de gewone job.

  Als je in januari afstudeert en je inschrijft als werkzoekende bij de VDAB, kan je niet meer als jobstudent werken.

 • Wat is het verschil in loon als ik als student met of zonder RSZ-bijdragen werk?

  Voor de eerste 50 gereserveerde dagen wordt er meestal enkel een solidariteitsbijdrage van 2,71 % afgehouden.

  Bij volledige onderwerping van RSZ-bijdragen, heeft de student recht op vakantiegeld, wat de RSZ-bijdrage doorgaans grotendeels compenseert. Daarenboven heeft de student die RSZ betaalt, vaak recht op een werkbonus, wat het nettoloon verhoogt.

  De bedrijfsvoorheffing die wordt afgehouden, krijgt de student terugbetaald als het jaarinkomen onder de maximumgrens blijft.

  Voor de student is er in beide gevallen niet veel verschil wat het nettoloon betreft. In sommige gevallen kan het netto-inkomen zelfs hoger zijn, als er sociale zekerheidsbijdragen werden afgehouden. Er is wel een groot verschil in loonkost voor de werkgever.

 • Kan je werken als jobstudent aan Hogeschool PXL?

  Ja, op de verschillende campussen van Hogeschool PXL wordt regelmatig beroep gedaan op jobstudenten.

 

Contact

jobdienst@pxl.be