Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

BIO-Research

De Expertisecel PXL BIO-Research biedt duurzame oplossingen op maat van zowel bedrijven en overheden op het vlak van biodiversiteit en invasieve exoten, openbaar groen en cel- en gentechnologie. 

Het praktijkgerichte onderzoek focust op

 • de ontwikkeling van innovatieve technieken in de bestrijding van invasieve exoten;
 • oplossingen voor klimaatbestendige en duurzame gemeenten door doelgerichte inzet van duurzame groenoplossingen en hun ecosysteemdiensten voor de burger;
 • toepassingen van DNA-merkers en moleculaire technieken in het beheer en evaluatie van zowel biodiversiteits- en groenprojecten.

In zijn onderzoek werkt BIO-Research nauw samen met het Centrum voor Milieukunde van de UHasselt en het Centrum Duurzaam Groen in Genk. 

Expertise

Biodiversiteit en invasieve exoten

 • Biomonitoring in aquatische en terrestrische systemen (o.a. visstandonderzoek)
 • Ontwikkelen van kosten-efficënte beheermethodes voor invasieve exoten
 • Populatiemonitoring van doelsoorten
 • Natuurontwikkelings- en herstelprojecten

Openbaar groen en bodem in duurzame steden

 • Klimaatadaptatie in steden en gemeenten
 • Duurzame en biodiverse groendaken en gevelgroen
 • Herstel van gezonde bodems
 • Ecosysteemdiensten van bodem, bomen en groenoplossingen
 • Managementsysteem voor beheer van openbaar groen
 • Valorisatie van biomassa, openbaar groen

Moleculaire detectie

 • Ultrasensitieve genkwantificatie met dPCR
 • Expressieanalyse met real-time PCR
 • Populatiegenetisch onderzoek
 • Detectie van pathogene micro-organismen in land- en tuinbouw

Projecten

Output

Zelf georganiseerde studiedagen voor extern doelpubliek/werkveld, gekoppeld aan eigen resultaten van wetenschappelijk onderzoek (geen vorming)

Contact

Alain De Vocht
coördinator

Medewerkers

Carmen Vanmechelen
De Witte Ward
Gyselinck Thomas
Sam Ottoy
Sarah Descamps
Timon Smeets
Tony Remans