BIO-Research

De Expertisecel PXL BIO-Research biedt duurzame oplossingen op maat van zowel bedrijven en overheden op het vlak van biodiversiteit en invasieve exoten, openbaar groen en cel- en gentechnologie. 

Het praktijkgerichte onderzoek focust op

 • de ontwikkeling van innovatieve technieken in de bestrijding van invasieve exoten;
 • oplossingen voor klimaatbestendige en duurzame gemeenten door doelgerichte inzet van duurzame groenoplossingen en hun ecosysteemdiensten voor de burger;
 • toepassingen van DNA-merkers en moleculaire technieken in het beheer en evaluatie van zowel biodiversiteits- en groenprojecten.

In zijn onderzoek werkt BIO-Research nauw samen met het Centrum voor Milieukunde van de UHasselt en het Centrum Duurzaam Groen in Genk. 

Expertise

Biodiversiteit en invasieve exoten

 • Biomonitoring in aquatische en terrestrische systemen (o.a. visstandonderzoek)
 • Ontwikkelen van kosten-efficënte beheermethodes voor invasieve exoten
 • Populatiemonitoring van doelsoorten
 • Natuurontwikkelings- en herstelprojecten

Openbaar groen en bodem in duurzame steden

 • Klimaatadaptatie in steden en gemeenten
 • Duurzame en biodiverse groendaken en gevelgroen
 • Herstel van gezonde bodems
 • Ecosysteemdiensten van bodem, bomen en groenoplossingen
 • Managementsysteem voor beheer van openbaar groen
 • Valorisatie van biomassa, openbaar groen

Moleculaire detectie

 • Ultrasensitieve genkwantificatie met dPCR
 • Expressieanalyse met real-time PCR
 • Populatiegenetisch onderzoek
 • Detectie van pathogene micro-organismen in land- en tuinbouw

Output

Zelf georganiseerde studiedagen voor extern doelpubliek/werkveld, gekoppeld aan eigen resultaten van wetenschappelijk onderzoek (geen vorming)

Contact

Alain De Vocht
coördinator

Medewerkers

Bea Toppet
Carmen Vanmechelen
Hans Nickmans
Nadia Reweghs
Ramon Pasmans
Sam Ottoy
Sarah Descamps
Timon Smeets
Tony Remans