BIO-Research

De Expertisecel PXL BIO-Research voert onderzoeksprojecten en dienstverlening uit in verband met milieu- en biodiversiteit. Het onderzoek focust op invasieve exoten, de valorisatie van niet-lignocellulose houdende biomassa, openbaar groen en moleculaire technieken voor de fruit- en groensector. In zijn onderzoek werkt BIO-Research nauw samen met het Centrum voor Milieukunde van de UHasselt. Daarnaast zet PXL BIO-Research zijn knowhow en expertise in groenbeheer in als partner in de praktijkcampus van het Centrum Duurzaam Groen in Genk. 

PXL BIO-Research biedt ook ondersteuning voor bedrijven uit de voedingssector die hun kwaliteitsmanagementsystemen willen optimaliseren.

Expertise

Een greep uit onze expertise:

  • monitoring en ecologische inventarisaties in waterlopen en vissen
  • visbestandsopnames in beken, rivieren en vijvers en vismigratieonderzoek
  • vegetatieopnames, bermbeheerplanning, geïntegreerde beheerplanning in openbaar groen, bos en natuur
  • bestrijdingstechnieken invasieve exoten
  • ecotoxicologische testen met Eisenia fetida
  • detectie van pathogene micro-organismen in land- en tuinbouw
  • detectie van allergenen in voeding,
  • identificatie met PCR
  • expressieanalyse met real-time PCR 
  • food quality management: opzetten van kwaliteitszorgsystemen voor grootkeukens, interne audits, hygiënebegeleiding, begeleiding ACS-accreditatie en Smiley

Output

Artikels of abstracts in internationale wetenschappelijke tijdschriften (peer reviewed)

Contact

Alain De Vocht
coördinator

Medewerkers

Bea Toppet
Carmen Vanmechelen
Caroline Cich
Nadia Reweghs
Ramon Pasmans
Sarah Descamps
Tony Remans