BIO-Research

De Expertisecel PXL BIO-Research biedt duurzame oplossingen op maat van zowel bedrijven en overheden op het vlak van biodiversiteit en invasieve exoten, openbaar groen en cel- en gentechnologie. 

Het praktijkgerichte onderzoek focust op

 • de ontwikkeling van innovatieve technieken in de bestrijding van invasieve exoten;
 • oplossingen voor klimaatbestendige en duurzame gemeenten door doelgerichte inzet van duurzame groenoplossingen en hun ecosysteemdiensten voor de burger;
 • toepassingen van DNA-merkers en moleculaire technieken in het beheer en evaluatie van zowel biodiversiteits- en groenprojecten.

In zijn onderzoek werkt BIO-Research nauw samen met het Centrum voor Milieukunde van de UHasselt en het Centrum Duurzaam Groen in Genk. 

Expertise

Biodiversiteit en invasieve exoten

 • Biomonitoring in aquatische en terrestrische systemen (o.a. visstandonderzoek)
 • Ontwikkelen van kosten-efficënte beheermethodes voor invasieve exoten
 • Populatiemonitoring van doelsoorten
 • Natuurontwikkelings- en herstelprojecten

Openbaar groen en bodem in duurzame steden

 • Klimaatadaptatie in steden en gemeenten
 • Duurzame en biodiverse groendaken en gevelgroen
 • Herstel van gezonde bodems
 • Ecosysteemdiensten van bodem, bomen en groenoplossingen
 • Managementsysteem voor beheer van openbaar groen
 • Valorisatie van biomassa, openbaar groen

Moleculaire detectie

 • Ultrasensitieve genkwantificatie met dPCR
 • Expressieanalyse met real-time PCR
 • Populatiegenetisch onderzoek
 • Detectie van pathogene micro-organismen in land- en tuinbouw

Output

Zelf georganiseerde studiedagen voor extern doelpubliek/werkveld, gekoppeld aan eigen resultaten van wetenschappelijk onderzoek (geen vorming)

Contact

Alain De Vocht
coördinator

Medewerkers

Ben Ramaekers
Carmen Vanmechelen
Kathleen Declerq
Sam Ottoy
Sarah Descamps
Timon Smeets
Tony Remans