Bouw en Energie

Het Expertisecentrum PXL Bouw en Energie bundelt het onderzoek binnen bouw en energie en zet in op innovatieve bouwmaterialen en energie-efficiënte technologieën die het bouwproces versnellen en optimaliseren. De rode draad doorheen de verschillende onderzoeksdomeinen is de sterke focus op duurzaamheid en op innovatie op de strategische speerpunten in het kader van FRIS, het Full Regional Innovation Systems voor Limburg.

 

Het Expertisecentrum Bouw en Energie is één van de stichtende leden van de Construction Academy, een nieuw gezamenlijk initiatief met Confederatie Bouw Limburg en UHasselt dat inzet op levenslang ondersteunen, begeleiden en informeren van de bouwprofessional dat op 4 juni 2018 gelanceerd werd en in het najaar 2018 van start gaat. Met een nieuw, eigentijds opleidingsaanbod schoolt de Construction Academy bouwprofessionals, maintenance en facility managers, installateurs van technieken en EPC-houders in korte thematische modulaire workshops bij om de uitdagingen van de toekomst beter gewapend aan te gaan.

 

Het Expertisecentrum PXL Bouw en Energie heeft jarenlange ervaring met de praktische implementatie van nieuwe technologieën en slimme werkwijzen die de performantie van bouwondernemingen verbeteren, zoals BIM (building modelling information) of LEAN. Het samen aanbieden met Confederatie Bouw Limburg van een eigentijdse opleidingsreeks, die wetenschappelijk onderbouwd is en waarvan de bouwprofessional onmiddellijk de vruchten plukt op de werf, was een logische volgende stap om de technologietransfer breed uit te rollen naar een grote groep van bouwondernemingen die dagelijks geconfronteerd worden met korte levertermijnen, hogere kwaliteitseisen en de steeds toenemende war for talent.

 

Meer informatie over de Construction Academy vindt u hier

 

 

Expertise

U kunt bij het Expertiscentrum PXL Bouw en Energie terecht voor:

 • optimalisatie en testen van betonmengsels (samenstelling, slijtageproeven, vorst-dooiproeven)

 • advies ivm optimalisatie van bouwprocessen met LEAN, BIM, VSM

 • virtuele ontwerptechnieken

 • energiemonitoring

 • industrieel onderhoud (condition monitoring, elektriciteitsmonitoring en advies i.v.m. energie-efficiëntie)

 • veiligheidscoördinatie

 • EPB-verslaggeving

 • duurzaam bouwen

 • renovatietechnieken

 • verwarmingstechnieken

 • HVAC en comfort

 • automatisatie en implementatie van visiesystemen

Projecten

Output

Artikels of abstracts in nationale wetenschappelijke tijdschriften (peer reviewed)

Artikels of abstracts in internationale vaktijdschriften (niet peer reviewed)

Artikels of hoofdstukken in een wetenschappelijk (internationaal) boek

Voordracht op nationaal wetenschappelijke congressen of studiedagen met extern doelpubliek en minimale vermeldig in uitnodiging of abstract

Voordracht op nationaal beroepsgerichte congressen of studiedagen met minimale vermeldig in uitnodiging, proceedings of abstracts

Poster presentatie op wetenschappelijk congres of studiedag

Poster presentatie op werkveld gericht congres of studiedag

Contact

Adrien Buteneers
onderzoekshoofd
Tel: +32 11 77 54 18

Medewerkers

Els Guns
Eric Gielen
Evelien Verdonck
Heidi Gilis
Ilona Stouten
Jo Wels
Katrien Bienstman
Mathias Vankriekelsvenne
Veerle Custers
Wesley Ceulemans