MUSIC-Research

De Expertisecel PXL MUSIC-Research ligt in de schoot van de bacheloropleiding PXL-MUSIC en onderzoekt vraagstukken uit de creatieve praktijk van de muzieksector. PXL MUSIC-Research stelt zijn expertise ter beschikking voor het ontwerpen én toepassen van innovatieve oplossingen voor artistieke, zakelijke en technische uitdagingen en voor vraagstukken die deze drie uitdagingen combineren. 

Expertise

U kunt bij PXL MUSIC-Research terecht voor expertise op vlak van:

  • muziek- en klankontwerp
  • muziekeducatie
  • data science in de muziekindustrie

Output

Zelf georganiseerde studiedagen voor extern doelpubliek/werkveld, gekoppeld aan eigen resultaten van wetenschappelijk onderzoek (geen vorming)

Voordracht op internationaal beroepsgerichte congressen of studiedagen met minimale vermeldig in uitnodiging, proceedings of abstracts

Voordracht op nationaal wetenschappelijke congressen of studiedagen met extern doelpubliek en minimale vermeldig in uitnodiging of abstract

Contact

Jonas Kiesekoms
coördinator

Medewerkers

Arthur Moelants
Danielle gielen
Frank Duchêne
Gert Decoster
Jonas Kiesekoms
Steven Maes