MUSIC-Research

De Expertisecel PXL MUSIC-Research ligt in de schoot van de bacheloropleiding PXL-MUSIC en onderzoekt vraagstukken uit de creatieve praktijk van de muzieksector. PXL MUSIC-Research stelt zijn expertise ter beschikking voor het ontwerpen én toepassen van innovatieve oplossingen voor artistieke, zakelijke en technische uitdagingen en voor vraagstukken die deze drie uitdagingen combineren. 

De uitbouw van het PXL Immersive Music Lab (voorjaar 2020), dat mede tot stand kwam met steun van Agentschap Innoveren & Ondernemen, stelt ons in staat om het hele muzikale creatieproces in Immersive Music te onderzoeken met het oog op standaardisatie en implementatie in de beroepspraktijk van muziekprofessionals. Van het componeren tot de opname en van de repetitie tot live performance. 

Het Immersive Music Lab zal van Hasselt de bakermat maken in een nieuwe, in Europa, opkomende, creatieve industrie.

 

 

 

 

Expertise

U kunt bij PXL MUSIC-Research terecht voor expertise op vlak van:

  • muziek- en klankontwerp
  • muziekeducatie
  • data science in de muziekindustrie

Output

Zelf georganiseerde studiedagen voor extern doelpubliek/werkveld, gekoppeld aan eigen resultaten van wetenschappelijk onderzoek (geen vorming)

Voordracht op internationaal beroepsgerichte congressen of studiedagen met minimale vermeldig in uitnodiging, proceedings of abstracts

Voordracht op nationaal wetenschappelijke congressen of studiedagen met extern doelpubliek en minimale vermeldig in uitnodiging of abstract

Contact

Jonas Kiesekoms
coördinator

Medewerkers

Arthur Moelants
Danielle gielen
Erik Loots
Frank Duchêne
Gert Decoster
Jonas Kiesekoms
Micha Volders
Steven Maes
Tom Tiest
Tom Van Achte