Onderwijsinnovatie

Het Expertisecentrum PXL Onderwijsinnovatie zet bakens uit voor het onderwijs van morgen en is uw onderzoekspartner voor innovatieve designs van educatieve processen voor jong en oud. PXL Onderwijsinnovatie zet in op praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek en dienstverlening die leiden tot échte innovatie in de onderwijspraktijk. 

Ons onderzoek focust op 3 speerpunten:

  • bewegen, sport en coaching
  • taal in leren
  • leren in een digitale wereld 

Expertise

U kunt bij PXL Onderwijsinnovatie terecht voor:


• differentiëren met tablets, mobiel leren, blended learning, distance learning
• de ontwikkeling van nieuwe educatieve technologieën
• design-thinking in het onderwijs, 21st century skills, begeleiding van teacher design teams
• bewegingsintegratie in het onderwijs en nieuwe vormen van lichamelijke opvoeding
• differentiatie brengen in coaching van sportteams


 

Projecten

Lopend project

Afgelopen project

Output

Artikels of abstracts in nationale vaktijdschriften (niet peer reviewed)

Editor, verantwoordelijke uitgever van publicatie, proceedings of wetenschappelijke boeken (ISBN/peer reviewed)

Zelf georganiseerde studiedagen voor extern doelpubliek/werkveld, gekoppeld aan eigen resultaten van wetenschappelijk onderzoek (geen vorming)

Voordracht op nationaal beroepsgerichte congressen of studiedagen met minimale vermeldig in uitnodiging, proceedings of abstracts

Poster presentatie op wetenschappelijk congres of studiedag

Contact

Wouter Hustinx
onderzoekshoofd
Tel: +32 11 77 56 08

Medewerkers

An Darcis
Anniek Orye
Bart Gilis
Els Knaepen
Els Vinckx
Emilie Govaerts
Evelyne Sannen
Gert Beenaerts
Hanne Luts
Hanne Rosius
Hilde Imberechts
Ilka Kleijnen
Ilse Hornikx
Indra Beunckens
Jolien Quinten
Karen Reekmans
Koen Timmers
Koen Vandenhoudt
Lien Michielsen
Lies Hamal
Liesbeth Dierckx
Marie Claesen
Marie Evens
Michaël Empsen
Michelle Dewulf
Mieke Vanormelingen
Natalie Boelen
Philippe Vandersmissen
Rosalie Coolkens
Sarah Steverlinck
Wim Mees
Ynte Gilles