Onderwijsinnovatie

Het Expertisecentrum PXL Onderwijsinnovatie zet bakens uit voor het onderwijs van morgen en is uw onderzoekspartner voor innovatieve designs van educatieve processen voor jong en oud. PXL Onderwijsinnovatie zet in op praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek en dienstverlening die leiden tot échte innovatie in de onderwijspraktijk. 

Ons onderzoek focust op 3 speerpunten:

  • bewegen, sport en coaching
  • taal in leren
  • leren in een digitale wereld 

Expertise

U kunt bij PXL Onderwijsinnovatie terecht voor:


• differentiëren met tablets, mobiel leren, blended learning, distance learning
• de ontwikkeling van nieuwe educatieve technologieën
• design-thinking in het onderwijs, 21st century skills, begeleiding van teacher design teams
• bewegingsintegratie in het onderwijs en nieuwe vormen van lichamelijke opvoeding
• differentiatie brengen in coaching van sportteams


 

Projecten

Lopend project

Afgelopen project

Output

Artikels of abstracts in nationale vaktijdschriften (niet peer reviewed)

Editor, verantwoordelijke uitgever van publicatie, proceedings of wetenschappelijke boeken (ISBN/peer reviewed)

Zelf georganiseerde studiedagen voor extern doelpubliek/werkveld, gekoppeld aan eigen resultaten van wetenschappelijk onderzoek (geen vorming)

Voordracht op nationaal beroepsgerichte congressen of studiedagen met minimale vermeldig in uitnodiging, proceedings of abstracts

Poster presentatie op wetenschappelijk congres of studiedag

Contact

Wouter Hustinx
onderzoekshoofd
Tel: +32 11 77 56 08

Medewerkers

Alida Pierards
Anne-Catherine Quetin
Anniek Orye
Astrid Geunes
Bart Gilis
Bram Geers
Cindy Rutten
Ellen Indekeu
Els Vinckx
Hanne Rosius
Hilde Imberechts
Ilse Hornikx
Jochen Didden
Jolien Quinten
Karen Reekmans
Katrien Degrie
Koen Timmers
Koen Vandenhoudt
Lies Hamal
Liesbeth Dierckx
Marie Evens
Marie Vandebroek
Natalie Boelen
Patrick Van Roy
Ruth Joosten
Sarah Steverlinck
Sofie Molemans
Stephanie Lem
Valeria Catalano
Wim Mees