Levenslang leren

Vervolgopleidingen

Vervolgopleidingen

Als je al een diploma hebt, kan je aan Hogeschool PXL nog een vervolgopleiding volgen: een banaba (bachelor-na-bachelor), een postgraduaat, of tal van kortlopende opleidingen, na- en bijscholingen, symposia en studiedagen.

meer
Avondonderwijs

Avondonderwijs

Hogeschool PXL biedt binnen het departement  PXL-Education, en het departement PXL-Business i.s.m. PCVO Handel Hasselt, opleidingsvarianten in avondonderwijs aan die het mogelijk maken om werken en studeren te combineren.

meer
Werken & studeren

Werken & studeren

Op elk moment in je leven moet je kunnen verder studeren en kunnen opklimmen naar een niveau dat bij je past. Hogeschool PXL investeert in trajecten en faciliteiten die de combinatie werken en studeren mogelijk maken.

meer

PXL-Congress biedt een ruim aanbod levenslang leren aan: avondonderwijs, werken & studeren en vervolgopleidingen.

Voor uw specifieke vragen biedt PXL-Congress een antwoord met professionele trainingen en in-company opleidingen op maat. Wij analyseren samen met u vrijblijvend de vraag of probleem en maken voor u een voorstel aan concurrentiele voorwaarden. Ons open aanbod kan een inspiratiebron zijn voor mogelijke thema's.

Aarzel niet om contact op te nemen voor meer informatie!

HOUD ME OP DE HOOGTE

We houden u graag op de hoogte van ons aanbod Levenslang Leren:  postgraduaten, banaba’s en de trajecten ‘Werken en Studeren’. Kom langs op één van onze infodagen, vraag een brochure aan, of laat gewoon uw emailadres en opleidingsvoorkeur achter zodat we u verder kunnen informeren over ons aanbod.   

Ondersteunende overheidsmaatregelen

Diverse overheidsmaatregelen ondersteunen het levenslang leren via tijdskredieten en financiële ondersteuning. Hier vindt u meer informatie over de belangrijkste maatregelen die van toepassing zijn in het kader van PXL-Congress:

Klik op de maatregel voor meer informatie:

Educatief verlof

Het (betaald) educatief verlof kan omschreven worden als het recht dat toegekend wordt aan werknemers uit de privé-sector om erkende opleidingen te volgen en om op het werk afwezig te zijn met behoud van het loon. De werkgever kan niet weigeren maar moet wel akkoord gaan met de planning van het verlof. Na de opleiding vraagt hij de terugbetaling door het indienen van een schuldvordering. 

Een lesperiode van 50 minuten geeft recht op één uur educatief verlof.

Vanaf 1 september 2012 hebben de werknemers recht op max. 180u betaald educatief verlof. Dit indien zij een opleiding volgen die voorbereidt op de uitoefening van een knelpuntberoep of een opleiding volgen die leidt naar een eerste diploma secundair onderwijs of een opleiding basiseducatie volgen.

Wil je weten of je in aanmerking komt?

Opleidingscheques

Wat zijn opleidingscheques?

Via opleidingscheques betaal je maar de helft van de kosten van een opleiding. Dit met een maximum van €250 per kalender jaar.

Heb ik recht op opleidingscheques?

Alle werknemers hebben recht op opleidingscheques wanneer ze:

  • verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst, zowel voltijds als deeltijds (bv arbeider, bediende, ambtenaar, PWA'er, interimkracht, ...),
  • werken in Vlaanderen of het Brussels Gewest,
  • de opleiding volgen op eigen initiatief.

Je kan loopbaanbegeleiding met opleidingscheques betalen als je loopbaanbegeleidingcentrum erkend is. Meer info op de webiste van de VDAB

Opgelet! Door een wijziging in de reglementering betreffende opleidingscheques is sinds 1 maart 2015 de toegang tot opleidingscheques voor hooggeschoolden beperkt. Enkel hooggeschoolden die een loopbaangerichte opleiding volgen, die vermeld staat in hun persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) nadat ze loopbaanbegeleiding volgden, kunnen nog opleidingscheques aanvragen. Voor de laag- en middengeschoolden blijft de reglementering inzake opleidingscheques ongewijzigd. Zij kunnen nog steeds opleidingscheques aanvragen voor arbeidsmarktgerichte opleidingen in het kader van de lijst van het betaald educatief verlof (BEV) als voor alle loopbaangerichte opleidingen in het kader van hun loopbaantraject.

Welke opleidingen kan ik met opleidingscheques betalen?

De Vlaamse Regering beslist welke opleiding men met opleidingcheques kan betalen. Ze beslissen dit op basis van de bijdrage die de opleiding brengt aan de economie en welvaart.

Per PXL vervolgopleiding is aangegeven of het mogelijk is met opleidingscheques te betalen. Opleidingen met minder dan 32 lesuren kunnen niet met opleidingscheques betaald worden. In september 2013 stopt de Vlaamse Overheid met het subsidiëren van taalopleidingen d.m.v. opleidingscheques.

Welke waarde hebben de opleidingscheques?

Er zijn cheques ter waarde van € 25, € 10 of € 5. Jij betaalt slechts de helft van de waarde van de cheques. De andere helft wordt betaald door de Vlaamse Overheid. Je kan voor maximaal € 250 cheques aankopen per kalenderjaar.

Kan ik opleidingscheques laten terugbetalen?

Heb je reeds opleidingscheques aangekocht maar komt je opleiding niet in aanmerking door de gewijzigde voorwaarden?  Bezorg je opleidingscheques samen met dit ingevulde formulier aan de VDAB. In dat geval krijg je jouw geld terugbetaald. PXL-Congress is ertoe verplicht de cursisten die hun opleidingscheques reeds afleverden op de campus, de opleidingscheques terug te bezorgen.

Hoe kan ik opleidingscheques aanvragen?

Opleidingscheques komen van de Vlaamse Overheid. Je kan ze op deze 3 manieren aanvragen:

Let op: Je kan de opleidingscheques ten laatste 2 maanden na de start van de opleiding aanvragen. Je kan maximaal €250 aan cheques aanvragen per kalenderjaar (geldigheidsduur van 14 maanden).

Hoe betalen met opleidingscheques?

Bezorg je opleidingscheques aan PXL-Congress. Je dient je opleiding ten laatste op de startdag te betalen.

Beschik je op dat moment nog niet over je cheques, dan betaal je cash en breng je jouw opleidingscheques zo snel mogelijk binnen op de campus. Onze administratie verwerkt je cheques, en stort het vooraf betaalde bedrag aan jou terug.

Is je opleiding duurder dan het aantal cheques dat je hebt ontvangen? Het eventuele restbedrag kan je overschrijven of contant betalen.

KMO-Portefeuille

Wat is KMO-Portefeuille?

De KMO-portefeuille is een laagdrempelige en interactieve webtoepassing waarlangs ondernemers jaarlijks 40.000 EUR subsidies kunnen bekomen van de Vlaamse Overheid voor ondersteuning in hun processen van ondernemen, innoveren en internationaliseren.

Via de KMO-portefeuille zijn er subsidies mogelijk voor opleiding, advies, strategisch advies, advies internationaal ondernemen, technologieverkenning en coaching die worden ingekocht bij erkende dienstverleners.

Heb ik recht op de KMO-Portefeuille?

De KMO-portefeuille is een subsidiemaatregel ten behoeve van Vlaamse kmo’s en vrije beroepen die voldoen aan onderstaande voorwaarden :

  1. De subsidie is ten behoeve van kleine en middelgrote ondernemingen zoals gedefinieerd door de Europese kmo-definitie ;
  2. De subsidie is ten behoeve van de vestigingen (en bijhorende werkenden) gelegen in het Vlaams Gewest ;
  3. De subsidie is ten behoeve van ondernemingen uit de privé-sector (participatie van een administratieve overheid moet minder dan 25% zijn) ;
  4. De subsidie is ten behoeve van ondernemingen met een aanvaardbare hoofdactiviteit (nacecode lijst) ;
  5. VZW’s zijn uitgesloten (behalve als dienstverlener).

Welke opleidingen kan ik laten subsidiëren?

Het onderricht, gevolgd door de werkenden in de onderneming bij een dienstverlener, dat uitsluitend of hoofdzakelijk gericht is op het verbeteren van het huidige of het toekomstige bedrijfsfunctioneren van de onderneming, en dat gericht is op de kernprocessen van de onderneming.

De opleiding moet bijdragen tot de versterking, groei of transformatie van de onderneming in Vlaanderen. E-learning wordt niet gesubsidieerd.

Hoeveel subsidie kan ik aanvragen?

Een onderneming kan per kalenderjaar voor de verschillende pijlers tot 15.000 EUR subsidie ontvangen via de KMO-portefeuille. De pijlers zijn opleiding, advies, advies internationaal ondernemen, technologie-verkenning, strategisch advies en coaching. Het steunpercentage voor de pijler opleiding bedraagt 50% met een maximumbedrag van 2.500 EUR per kalenderjaar.

Het minimum projectbedrag bedraagt 100 EUR netto. Enkel de kost van de opleiding wordt gesubsidieerd. Overige kosten, zoals cursusmateriaal en cateringkosten, worden net als BTW niet gesubsidieerd. Inschrijvingsgeld voor een examen komt enkel in aanmerking voor subsidiëring indien deze kost samen met de kost van de opleiding worden ingediend.

De subsidiale kostprijs in de pijler opleiding wordt beperkt tot 90 EUR (excl. BTW) per uur per cursist. Concreet betekent dit dat de subsidie per gepresteerd uur per cursist beperkt wordt tot 45 EUR.

Wat is het erkenningsnummer van Hogeschool PXL?

Het erkenningsnummer van Hogeschool PXL is DV.O213788.

Bij wie kan ik terecht voor hulp?

Voor verdere informatie:

  • Opleidingen aangeboden door PXL-Congress bij Maksim Claes +32(0)11 77 57 05  maksim.claes@pxl.be
  • Opleidingen aangeboden door PXL-Case studies bij Nathalie Voets +32(0)11 77 57 06 nathalie.voets@pxl.be

Terug naar boven.