Case Studies

Welkom bij Case Studies

Binnen het aanbod levenslang leren neemt Case Studies een belangrijke plaats in. Inspelend op de wettelijke verplichting tot permanente vorming van accountants, boekhouders, belastingconsulenten,… wordt binnen PXL-Case studies de mogelijkheid geboden om de totaliteit van verplichte bijscholingen te volgen.

Vanaf de start functioneert PXL-Case studies als een samenwerkingsverband tussen Hogeschool PXL en de beroepsvereniging LVAB (Limburgse Vereniging van Accountants, Bedrijfsrevisoren, Belastingconsulenten, Boekhouders, Fiscalisten, en aanverwante economische/juridische beroepen).

We organiseren (avond)seminaries waarbij verschillende topics uit diverse fiscale deelgebieden aan bod komen.  Daarnaast keren onze jaarlijkse updates inzake BTW, personen- en vennootschapsbelasting steeds terug.  Succesvol zijn onze ontbijtseminaries waar actuele topics behandeld worden.

Naast onze seminaries worden er ook een aantal zogenaamde ‘modules’ ingericht, bepaalde disciplines worden in een reeks van sessies grondiger aangepakt. De seminaries/modules worden inhoudelijk verzorgd door prominente sprekers die binnen hun vakgebied als topexperts worden aanzien.

Alle seminaries en modules zijn erkend door het IAB en het BIBF.  Men ontvangt bij iedere deelname een attest voor 3 uren beroepsvervolmaking.  Voor bepaalde sessies is er tevens erkeninning van juridische studiepunten aangevraagd bij het OVB (3ptn per sessie).

KLIK HIER VOOR DE AGENDA EN OM U IN TE SCHRIJVEN

Contacteer ons!