Forum 2.0 2.0

LVAB en PXL organiseren 3° editie van het Forum 2.0 2.0 over de digitalisering binnen de economische beroepen : keynotespreker was minister Alexander De Croo.

De steeds voortschrijdende digitalisering zorgt voor belangrijke veranderingen in de invulling van de taken van de economische beroepsbeoefenaars. De traditionele “compliance” werkzaamheden zullen verdwijnen en het accent zal verschuiven naar advisering en verstrekken van zekerheid (assurance).

Hogeschool PXL en het LVAB (Limburgse Vereniging van Accountants, Bedrijfsrevisoren, Belastingconsulenten, Boekhouders, Fiscalisten en aanverwante economische en juridische beroepen) hebben enkele jaren geleden reeds de handen in elkaar geslagen om een antwoord te bieden op deze uitdagingen door de organisatie van het Forum 2.0 2.0.

Op 7 maart jl. organiseerden Hogeschool PXL en het LVAB de derde editie van dit Forum met als thema dit jaar “e-invoicing”. Tijdens deze dag werden tevens de laatste evoluties op het vlak van digitalisering en informatisering belicht. Hieraan namen maar liefst 180 studenten van de Hogescholen PXL en UCLL en 180 Limburgse professionals deel. Tesamen met meer dan 40 standhouders en tal van workshops en seminaries omtrent alles rond digitalisering werd het een boeiende en vooral leerrijke dag voor iedereen !

Keynotespreker van het Forum was Alexander De Croo, Vice-Eersteminister en Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecom en Post. Hij sprak over de digitale overheid en over het digital first plan van de overheid waarbij tegen 2020 de digitale overheidstoepassingen de norm moeten zijn.

Afgerond werd er met een panelgesprek waarin naast de voorzitters van het IAB en LVAB ook een aantal ondernemers de toekomstige rol van de economische beroepen schetsten. Alle partijen waren het er volmondig over eens dat de economische beroepen ook in de toekomst een belangrijke maatschappelijke rol te vervullen hebben als vertrouwenspersoon en adviseur van de ondernemingen.


Presentaties diverse sessies

Powerpoint BMK Solutions

Powerpoint Connect

Powerpoint Pubmarket!

Powerpoint UnifiedPost