PXL-Congress

Levenslang leren

Hogeschool PXL is een competentiecentrum met een breed kwaliteitsvol aanbod dat tevens voldoet aan de nood aan levenslang leren. PXL-Congress is het instrument waarmee de hogeschool haar doelstellingen op het vlak van levenslang leren en van maatschappelijke dienstverlening wil realiseren.

PXL-Congress is het instrument bij uitstek waarmee Hogeschool PXL haar doelstellingen op het vlak van levenslang leren en van maatschappelijke (infrastructurele) dienstverlening tracht te realiseren. Het huidige PXL-Congress is gevestigd in gebouw D van Campus Elfde Linie en groeide uit het “Expertisecentrum”, dat in 2001 startte in de Witte Nonnenstraat als intern navormingscentrum voor ICT-opleidingen.

Via deze dienst stelt de hogeschool zowel haar gebouwen en infrastructuur als haar expertise ter beschikking van bedrijven, instellingen en scholen. Voor opleidingen en events staan een prachtige en veelzijdige infrastructuur en apparatuur klaar. Ook kan men in huis beschikken over meer dan 60 laptops, geschakeld in een zeer performant draadloos netwerk en een topkwaliteit catering.

Via PXL-Congress kan men kennismaken met de vervolgopleidingen als postgraduaten, maar ook met een veelheid aan permanente vorming die gaat van langlopende cursussen tot ééndaagse nascholingen, studiedagen en symposia. Door “Case Studies” worden in nauwe samenwerking met LVAB de bijscholingen op het terrein van accountancy en fiscaliteit georganiseerd.

Tenslotte kunnen ook de PXL-studenten hier terecht voor introductiecursussen en opleidingen als "leren leren". PXL-personeelsleden vinden hier opleidingen in het kader van docentprofessionalisering en ondersteuning bij het organiseren van symposia, studiedagen en andere events van hun opleiding of onderzoeksinstituut.

Klik hier voor meer informatie over levenslang leren.

Events

PXL-Congress beschikt over een uitgebreide infrastructuur, voornamelijk in gebouw D op Campus Elfde Linie, die het mogelijk maakt om de buitenwereld naar Hogeschool PXL te halen, en de hogeschool toelaat zich voor te stellen aan externen. Er is een vast team van medewerkers om deze doelstellingen te realiseren, waarbij nauw wordt samengewerkt met diensten als catering, onderwijs en departementale contactpersonen.

Faciliteren van evenementen

Als faciliterende partij creëren wij de ideale condities waarin inspirerende ontmoetingen plaatsvinden en krachtige verbindingen ontstaan.

Organiseren van evenementen

Als organiserende partij verbinden wij met inspirerende evenementen context, content en communities. Zo creëren wij verbindingen, zowel fysiek als virtueel, om te inspireren, te verrassen en te verrijken.

 

Klik hier voor meer informatie over events.

Contactpersoon

{this.field(title)}

Chantal Torbeyns


diensthoofd PXL-Congress

+32 11 77 57 01

+32 476 51 16 35

chantal.torbeyns@pxl.be