Bedrijfsvoering & Financiën

Adres

Elfde-Liniestraat 24
B-3500 Hasselt
tel. +32 11 77 55 55 -

De Directie Bedrijfsvoering & Financiën behoort tot de centrale diensten van Hogeschool PXL en is gelokaliseerd op Campus Elfde Linie (gebouw A). Deze directie wordt opgedeeld in viif beleidsdomeinen:

Directeur van deze directie is mevrouw Tinne Lommelen.
Diensthoofd van Dienst Financiën is de heer Geert Nelissen.
Diensthoofd van Dienst Bestuurszaken is mevrouw Greet Jegers.

directeur Bedrijfsvoering & Financiën

Tinne Lommelen
+32 11 77 55 81
+32 496 25 19 94

diensthoofd financiën

Geert Nelissen
+32 11 77 55 82
+32 475 56 42 76

diensthoofd bestuurszaken

Greet Jegers
+32 11 77 55 21
+32 498 41 22 30