Alida Pierards

opleidingshoofd

Alida Pierards

De opleiding kleuteronderwijs legt de nadruk op het vormen van gepassioneerde, creatieve leraren met kennis van zaken. Een geïntegreerde aanpak van leerinhouden, veel praktijkervaring en een sterke individuele studentenbegeleiding staan centraal. De opleiding zet sterk in op stage. Vanaf het eerste jaar sta je voor de klas. Je kan rekenen op intensieve begeleiding en raakt gaandeweg vertrouwd met verschillende leeftijden en scholen.
We geloven sterk in het samenwerken onder het motto “leren van en met elkaar”. Je krijgt bij ons de kans om ontdekkend te leren in functie van innovatief onderwijs en we bieden je de nodige tools om als leerkracht om te gaan met de aanwezige diversiteit in de samenleving. We leiden leraren niet enkel op voor morgen, maar voor de toekomst.

Alida Pierards
opleidingshoofd