Ans Hubert

opleidingshoofd

Ans Hubert

Onze opleiding lager onderwijs wil van elke junior-collega een excellente leraar met empassie maken. Een leraar die kinderen centraal stelt en meewerkt aan hun evolutie tot wereldburgers, die aangepaste en actuele leerroutes voor kinderen uittekent en op een zorgzame manier leer‐ en ontwikkelingsprocessen begeleidt. We wakkeren je ondernemingszin en innovativiteit aan zodat je vakbekwaam en vernieuwend leerinhouden kan vertalen met oog voor de diversiteit van de maatschappelijke en onderwijscontext. Dat doen we door heel praktijkgericht te werken, en zelf het goede voorbeeld te geven. Je bent welkom!

Ans Hubert