Danny Robben

hoofd centrum

Danny Robben

In ons Centrum PXL-Education UP maken we van jou een leraar met de X-factor! In de opleidingen staat ‘meesterschap’ centraal: PXL-leraren zijn inspirerend en gedreven, reflectief en onderzoekend, vakinhoudelijk en vakdoorbrekend en team- en netwerkgericht.

Een ervaren team van lerarenopleiders staat klaar om je in een warme, verbindende en uitdagende leeromgeving alle nodige beroepscompetenties te laten verwerven. Niet alleen door je vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische expertise maar nog meer door je sterke inzetbaarheid en identiteit, zal je een voetafdruk nalaten in het onderwijs. Wil je ook een ‘meesterlijke leraar’  worden, dan heten we je van harte welkom in PXL-Education UP!

Danny Robben
hoofd centrum PXL-Education UP