Ferdi Hoobergs

werkveld

Ferdi Hoobergs

Door de toegenomen digitalisering blijft de vraag naar goed geschoolde netwerk- en systeembeheerders groter dan het aanbod. Het aantal vacatures neemt toe en riskeert een rem te zetten op de technologische vooruitgang. Samen met Hogeschool PXL willen we mee het tekort aan technici op de arbeidsmarkt wegwerken. Enthousiaste mensen met een gezonde dosis interesse in servers, werkstations en netwerkapparatuur kunnen zo een mooie toekomst op de arbeidsmarkt tegemoet gaan.

Ferdi Hoobergs 
Business Network Systems