Ignace Schops

werkveld

Ignace Schops

Natuurbehoud, biodiversiteit, landschapszorg, klimaatverandering, ...
Thema's die de komende jaren wereldwijd aandacht krijgen. We moeten capaciteit en expertise ontwikkelen als kans en als voorbeeld voor onszelf en de wereld.

Groenmanagement lijkt mij een van de meest uitdagende en boeiende studierichtingen met vele toekomstkansen.

Ignace Schops
directeur Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw
Green Nobel Prize Winner