Marc Hermans

departementshoofd

Marc Hermans

Iedereen kan leraar worden aan PXL-Education

Om je droomjob waar te maken, presenteert ons departement een uitgebreid en flexibel aanbod voor toekomstige leraren kleuter-, lager of secundair onderwijs.

Inschrijven kan voor een volledig traject of voor verkort traject indien je al een diploma hoger onderwijs bezit.

We vormen bekwame leraren die graag naar onze school komen en bij wie de kinderen later ook graag naar de les gaan.

Bovendien garandeert ons actief pluralisme tewerkstelling in alle onderwijsnetten. Studenten kunnen kiezen voor RKG (rooms-katholieke godsdienst), niet-confessionele Zedenleer of cultuurbeschouwing en zijn gegeerd in zowel het katholieke, gemeenschaps-, provinciale als stedelijke onderwijs.

Marc Hermans
departementshoofd