Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

Kortlopende opleidingen

Scroll door ons oneindig ruim aanbod van kortlopende opleidingen voor onderprofessionals

BUSINESS, MEDIA & TOURISM

HOE LAAT IK LEERLINGEN OP EEN INTERACTIEVE MANIER KENNISMAKEN MET DE BASISPRINCIPES VAN LOGISTIEK EN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT?

Hoe breng je basisconcepten van de logistiek en ketendenken op een interessante en dynamische manier
aan tijdens de les? In deze sessie worden zowel inhoudelijke als didactische tools aangereikt om leerlingen geïnteresseerd te krijgen in de materie en aan de slag te laten gaan met logistieke concepten. Dit is belangrijk, gezien logistiek niet weg te denken is uit onze wereld! De logistieke sector is van groot belang voor de Limburgse economie. Deelnemers krijgen toegang tot lesmateriaal en -video’s. De inhoud van de sessie kan verder toegespitst worden op basis van de specifieke vragen en behoeften van de deelnemers (bv. afhankelijk van de vakken die ze geven).

Doelgroep: leerkrachten 3de graad secundair onderwijs (alle richtingen)

Deze workshop kan gekoppeld worden aan de sleutelcompetentie(s):
- Sleutelcompetentie 11: economische competenties
- Sleutelcompetentie 15: ondernemingszin

Minimum: 5 leerkrachten

Duur: ± 3 uur

Data/tijdstippen: kan op afspraak

Locatie: op de campus van PXL-Business, Elfde- Liniestraat 26, 3500 Hasselt

Deelnameprijs: gratis

Contact & inschrijven: luc.geukens@pxl.be

SOCIALE MEDIA VAN DE SCHOOL. HOE PAK JE ZOIETS AAN?

Collega Hervé Van de Weyer, opleidingshoofd van de bachelor Communicatie, leert jullie de kneepjes van het vak. Welke sociale mediakanalen kan je gebruiken om met je school naar buiten te treden? Hoe spreek je jongeren aan? Hoe spreek je ouders aan? Hoe kom je als school over op sociale media en hoe wil je naar buiten komen?

Doelgroep: leerkrachten secundair onderwijs

Deze workshop kan gekoppeld worden aan de sleutelcompetentie(s):
- Sleutelcompetentie 4: Digitale competentie
- Sleutelcompetentie 5: sociaal-relationele competenties

Data/tijdstippen: op afspraak

Locatie: Hogeschool PXL of bij jullie op school

Deelnameprijs: gratis

Contact & inschrijven: herve.vandeweyer@pxl.be 

EDUCATION

NIEUW: EXECUTIEVE VAARDIGHEDEN

In het onderwijs is er momenteel heel veel te doen rond zelfregulerend leren. Het ontwikkelen van executieve vaardigheden is hier een onderdeel van. Om leerlingen het eigenaarschap van hun leerproces effectief te laten opnemen, is er voldoende ondersteuning nodig.

Die ondersteuning zorgt ervoor dat ze de vaardigheden ontwikkelen die zorgen voor succeservaringen binnen en buiten het onderwijs.

Doelgroep: onderwijsprofessionals

Programma: Programma

Het programma omvat 7 sessies:

Sessie 1: 11/10/2023 - Kennismaking met elkaar en met de executieve vaardigheden

Sessie 2: 25/10/2023 - Reflecteren op sessie 1 en verder ontdekken van materialen en mogelijkheden

Sessie 3: 15/11/2023 - Executieve vaardigheden: de kracht van spel

Sessie 4: 29/11/2023 - Executieve vaardigheden en sport, mix and match

Sessie 5: 13/12/2023 - Talentgerichte benadering in het onderwijs

Sessie 6: 17/01/2024 - Een duik in de leerkuil

Sessie 7: 06/03/2024 - Terugkomsessie: intervisiemoment

Meer informatiehttps://www.pxl-next.be/opleidingen/executieve-vaardigheden

NIEUW: LEER- EN STUDIECOACH (KEUZEBEGELEIDING)

De opleiding leer- en studiecoachreikt tools aan om met leerlingen aan de slag te gaan in hun keuzeproces. De basis ligt vooral in de gespreksvoering met de leerlingen. Welke technieken kunnen we toepassen om een keuzegesprek vorm te geven. We kijken hier naar een aantal basisgesprekstechnieken en de GRROW als coachingsmethodiek.

Doelgroep: Leraren, coördinatoren, opvoeders, directieleden, anderen die geïnteresseerd zijn om jongeren te begeleiden in hun keuzeproces. De doelstelling is het coachen/begeleiden van jongeren in het (studie)keuzeproces.

Meer informatiehttps://www.pxl-next.be/opleidingen/leer-en-studiecoach-keuzebegeleiding

NIEUW: LIEVER LEZEN (LITERATUUREDUCATOR)

Om effectief te kunnen inzetten op leesvaardigheid en leesplezier, heb je nood aan kennis en enthousiasme, maar ook aan een duidelijke visie en een sterk leesnetwerk waarbinnen de uitwisseling tussen school en bibliotheek een belangrijke rol speelt. Deze kortlopende opleiding biedt je een sterk kader om te experimenteren met een leesbeleid of een (kleinschaliger) leesactieplan voor je eigen school of bibliotheek.

Doelgroep: Leerkrachten basisonderwijs en secundair onderwijs, directieleden, bibliotheekmedewerkers.

Meer informatiehttps://www.pxl-next.be/opleidingen/liever-lezen

NOTITIES NEMEN EN EFFICIËNT STUDEREN IN HET HOGER ONDERWIJS. HOE DOE JE DAT? (I.S.M. UHASSELT)

In deze workshop, die Hogeschool PXL i.s.m. UHasselt organiseert, krijg je tips over hoe je op een goede manier notities kan nemen tijdens een les in het hoger onderwijs. Je krijgt deze tips zoals we deze presenteren aan onze studenten. Zo zullen we o.a. oefenen met een echte les! Nadien krijg je uitleg over een efficiënte studiemethode. We gaan hier aan de slag met kleine opdrachten. Je zal m.a.w. ervaren hoe wij onze studenten begeleiden met hun studievaardigheden.

Doelgroep: leerkrachten secundair onderwijs, coördinatoren secundair onderwijs, CLB-medewerkers (max. 2 personen per school)

Deze workshop kan gekoppeld worden aan de sleutelcompetentie(s): Sleutelcompetentie 13: Leercompetenties Sleutelcompetentie 14: Zelfbewustzijn

Datum: dinsdag 12 maart 2024 van 9u30 tot 12u30

Locatie: UHasselt

Contact en inschrijven: https://www.uhasselt.be/notitiesnemen

Deelnameprijs: gratis

 

ONDERZOEKSCOMPETENTIES? OMG!

Hoe breng je onderzoekscompetenties bij die leiden tot een praktische, hanteerbare output op niveau van de 3e graad? Vergeet de oriëntatie-, voorbereidings-, verwerkings-, uitvoerings- en rapporteringsfase! Uiteraard doorloopt de leerling deze stappen. Alleen doet hij/zij dat zonder het te beseffen. De bedoeling is dat de leerling onderzoekt. In deze sessie leer je hoe een professionele bacheloropleiding zeer concreet de bachelorproef, het sluitstuk van de opleiding, aanpakt. Het onderzoeksproces wordt uit de doeken gedaan. Hierbij worden ook de belangrijkste leerinhouden en evaluatiemethoden in elke fase aangehaald.

Doelgroep: leerkrachten 3e graad secundair onderwijs / begeleiders van onderzoekscompetenties (OZC)

Deze workshop kan gekoppeld worden aan de sleutelcompetentie(s):
- Sleutelcompetentie 13: Leercompetenties

Duurtijd: van 2u tot hele dag

Data/tijdstippen: op afspraak

Locatie: Hogeschool PXL of bij jullie op school

Deelnameprijs: gratis

Contact & inschrijven: agna.thys@pxl.be 

ONTMOETINGSMOMENTEN STUDIEBEGELEIDERS 

Voor het vijfde jaar op rij organiseren we verschillende ontmoetingsmomenten voor studiekeuzebegeleiders. De sessies bieden heel wat informatie over de vernieuwingen in het hoger onderwijs. We werken graag met hands-on oefeningen zodat elke studiekeuzebegeleider na afloop met frisse ideeën en tools aan de slag kan. Daarnaast zal er plaats zijn voor het delen van good practices en het uitwisselen van kennis en vaardigheden m.b.t. studiekeuzebegeleiding in het secundair onderwijs.

Doelgroep: studiekeuzebegeleiders, CLB-medewerkers, SOHO-coördinatoren

De data voor het volgende academiejaar liggen nog niet vast, maar wens je op de hoogte gehouden worden van ons aanbod? Laat het even weten aan: Elke Martens, relatiebeheerder secundair onderwijs, elke.martens@pxl.be

Deelnameprijs: gratis

NIEUW: START TO TEACH

Wil je competenties verwerven om op een effectieve en motiverende manier een opleiding te verzorgen? Wil je inzicht verwerven in jezelf als trainer en de kenmerken en behoeften van volwassen cursisten? Wil je te weten komen hoe je op een effectieve manier instructie kan geven? Dan is de opleiding ‘Start to teach’ ongetwijfeld iets voor jou!

Meer informatiehttps://www.pxl-next.be/opleidingen/start-teach

OPLEIDINGSKALENDER PXL-EDUCATION 

In het academiejaar 2022-2023 organiseert PXL-Education
tal van andere activiteiten. Actueel overzicht en inschrijven
kan via www.pxleducationnavormingen.be

HEALTHCARE 

EHBO EN REANIMATIE

Elk jaar krijgen ongeveer 13.000 Belgen een hartstilstand. Vaak gebeurt dit thuis, waar niet direct hulp voorhanden is. Minder dan één op tien van de slachtoffers overleeft dit. Dit is grotendeels te wijten aan onvoldoende kennis van de symptomen van een hartaanval en reanimatievaardigheden. Daarom is het van belang dat op regelmatige tijdstippen basiskennis en vaardigheden kunnen worden onderhouden.

Het Trauma & Life Support Center van Hogeschool PXL i.s.m. School Geneeskundige hulp van het PLOT is gelegen bij het departement PXL-Healthcare aan de Guffenslaan 39 in Hasselt en biedt een uitgebreid gamma van EHBO- & simulatietrainingen voor zowel professionele als niet-professionele hulpverleners, maar ook voor studenten en personeel uit het lager en secundair onderwijs.

Doelgroep: voor leerlingen van het basis- en het secundair onderwijs

Deze workshop kan gekoppeld worden aan de sleutelcompetentie(s): - Sleutelcompetentie 1: lichamelijke & geestelijke gezondheid

Datum: in overleg. De sessie duurt 2u. Je kan dit goed combineren met een bezoek aan het UD-woonlabo of een greep uit het aanbod 'Hasselt smaakt naar meer'.

Locatie: bij jou op school (regio Limburg) of in PXL-Healthcare, Guffenslaan 39, 3500 Hasselt

Deelnameprijs: vraag een vrijblijvende offerte aan.

Contact & inschrijven: Stefan Knaepen, coördinator Trauma & Life Support Center PXL, 011/77.52.37, Stefan.Knaepen@pxl.be, www.pxl.be/traumalifesupportcenter


Contact & inschrijven: Stefan Knaepen, coördinator
Trauma & Life Support Center PXL, 011/77.52.37, stefan.klaepen@pxl.be 
www.pxl.be/traumalifesupportcenter

CENTRUM DIGITAAL LEREN

Sessies op aanvraag

Titel

Korte omschrijving

Appwheel, jouw digitale gereedschapskist 

Als leraar, directeur of ICT-coördinator word je overstelpt met toepassingen die leuk zijn om de klas in te zetten. Maar hoe selecteer je de juiste toepassingen als leraar, ICT-coördinator of directeur? In deze keynote stellen we het Appwheel voor. Dit didactisch instrument uit het concept “ABC Learning Design”, kan je zowel beleidsmatig als praktisch inzetten. Het geeft jou een kompas om keuzes te maken in de brede waaier van ICT-tools op basis van zes leeractiviteiten (Laurillard, 2012). 

We benaderen het instrument vanuit verschillende rollen: een beleidsmaker, ICT-coördinator, de vakgroep en leraar in de klas. Tot slot delen we enkele implementatiescenario’s. 

Effectief gebruik van OneNote in het dagelijks werk en in de klas.  

OneNote is een digitale notitie-applicatie, ontwikkeld door Microsoft. Het is deel van het Office 365-pakket. In deze introductieopleiding verkent u de functionaliteiten van de tool OneNote (deel van Office 365) en leert ze te gebruiken. We passen dit enerzijds toe op uw dagelijks werk met de computer, anderzijds op uw lesactiviteiten als leraar in de klas. Tot de functionaliteiten horen notities en notitieblokken maken en ordenen, samenwerken, multimedia-integratie, takenlijst en takenbeheer, handschrift en tekenen, efficiënt zoeken, integratie met Outlook.  

Ontwerpen, animeren en presenteren met Canva 

Canva is een online grafisch programma waarmee je waanzinnig leuke afbeeldingen, animaties, presentaties en video's kan maken. In deze sessie nemen we je mee op pad in Canva en ontdek je de mogelijkheden van de (gratis) 'educational license'. 

Leesvaardigheid in digitale omgevingen. Net dat beetje anders. 

Aan de hand van Coiro (2021) geven we een aantal tips voor het gebruiken van digitale teksten in lessen voor lager en secundair onderwijs. Het gaat zowel om het lezen als het zelf produceren van teksten.  

Omgaan met AI-tools in je lespraktijk 

We leren je omgaan met Artificiële Intelligentie in onderwijs. De paradigmaverschuiving is volop aan de gang. Wij reiken handvaten aan om hiermee aan de slag te gaan. Te beginnen met de opportuniteiten die AI biedt voor de verrijking van je lespraktijk.  

MS Teams als digitaal klaslokaal 

Microsoft Teams hebben we allemaal leren gebruiken als een communicatiemiddel. Maar dit platform heeft alles in huis om een online klas te zijn. Hoe richt je een Teams-omgeving in als een digitaal klaslokaal? Functionaliteiten die aan bod komen zijn: kanaalstructuur, communicatie en samenwerking, opdrachten en beoordelingen, agenda en planning, videoconferenties en virtuele lessen, documentstromen, externe gasten. De functionaliteiten van MS Teams als digitaal klaslokaal breiden gaandeweg uit.  

Presentaties met impact bouwen 

Aan de hand van de principes van Mayer (2022) geven we een aantal waardevolle tips om presentaties die je gebruikt in je lessen impact te laten ressorteren op het leerrendement van de leerlingen. Gecombineerd met Dual Coding van Paiovi (1991) reiken we een cognitivistisch venster aan op de wereld van grafisch ontwerp en gebruik van beelden in je lespraktijk. 

Take Control: Afstandsleren in secundair onderwijs 

Performant afstandsleren organiseren in secundair onderwijs. Nu het decretaal mogelijk is om afstandsleren te organiseren in secundair onderwijs bieden wij een checklist aan voor leerkrachten en beleidsmedewerkers in secundair onderwijs gebaseerd op Boelens et al., (2017).  

XR: Wat is het en hoe didactisch inzetten? 

Leer meer over wat extended reality (XR) precies is en hoe virtual reality, augmented reality en mixed reality kunnen worden gebruikt in het onderwijs. Op basis van wetenschappelijke inzichten en didactische leermodellen krijg je een praktisch en concreet inzetbaar stappenplan om deze technologieën te gebruiken en hun voordelen optimaal te benutten.  

Podcasting, toch wel meer dan blablabla 

Wie kent er niet de audiobandjes en gesproken verhalen waarin we in de jaren 80 en 90 onze tijd moesten doden onderweg naar één of ander zomerse uitstap. Die vibe willen we ook gebruiken als leermateriaal! De bandjes van toen zijn vervangen door andere digitale media met audiomateriaal voor ieders “goesting”. Podcasting wordt ook binnen educatie gezien als een waardevol element. In deze bijscholing bespreken we de meerwaarde van een podcast en welke soorten er zijn. We gaan aan de slag met een idee en maken dit concreet binnen een lessenreeks met het begeleidend document van centrum digitaal leren. 

Digitaal Klasmanagement 

Voel je je wel eens onzeker met zoveel digitale apparaten in de klas? Heb je het gevoel dat je af en toe hierover de controle verliest? Op basis van de “Great Teaching Toolkit” (Coe, R., Rauch, C. J., Kime, S., & Singleton, D. , 2020) 

delen we praktische tips over hoe je jouw digitale klas kunt managen via concrete voorbeelden.  

Een inkijk in de digitale leefwereld van kinderen en jongeren 

YOLO, FOMO, GTA, Sexting, Cyberpesten, INSTA, Tik-Tok … allemaal woorden die dagelijks rond onze oren vliegen. Maar wat betekent dat allemaal? Waarmee zijn onze jongeren dagelijks bezig in de digitale wereld? Hoe gaan we ermee om? Sessie is geschikt voor leraren en directies basis-en secundair onderwijs 

Baas van je mailbox 

De workshop "Baas van je Mailbox" is bedoeld om de deelnemers te helpen bij het beheersen van hun mailbox en het optimaliseren van hun e-mailbeheer. In deze workshop zullen we ons richten op verschillende aspecten van mailboxbeheer, waaronder het lezen, zoeken, organiseren en filteren van e-mails. 

De hink-stap-sprong naar een digitale school  

Vanuit een schoolbrede insteek bespreken we de bouwstenen van het “vier-in-balans-model” (Kennisnet, 2015). Per bouwsteen illustreren we de mogelijkheden en valkuilen aan de hand van praktische voorbeelden. Een inschalingsmodel laat toe om de digitaliseringsgraad van de eigen school in te schatten en over vervolgstappen na te denken.  

Leer brainstormen met Miro: van uitleg tot oefening 

Werk jij of werken je leerlingen vaak in groep en verloopt de communicatie soms moeizaam? Leer vlot brainstormen en ideeën genereren in het handige online schoolbord ‘Miro’. Miro is een online whiteboard dat wordt gebruikt voor samenwerking, visuele brainstorming, projectbeheer en creatieve samenwerking. Je leert de tool kennen via enkele interactieve oefeningen.  

Ook andere brainstorming-tools komen aan bod in deze sessie.  

VOLG ONZE SOCIALS:  

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/pxl-centrum-digitaal-leren/ 

Facebook: https://www.facebook.com/pxlcentrumdigitaalleren/  

TECHNICS & CONSTRUCTION & GREEN 

STEM IN JE KLAS: DE BASISCURSUS

STEM: science, technology, engineering & maths. Iedereen heeft er de mond van vol en dat is niet toevallig: in onze complexe hoogtechnologische maatschappij schreeuwen werkgevers om mensen met een STEM-profiel. Een eerste graad met een optie STEM is bij heel wat secundaire scholen populair, maar voor de STEM-leerkrachten zelf is het allesbehalve simpel om hun lesuren op een nuttige, praktijkgerichte en didactisch onderbouwde manier vorm te geven. Hoe laat je leerlingen met nieuwe, vaak digitale ‘maaktechnologieën’ experimenteren? Hoe kan je hen leren om – gebruikmakend van een lasercutter, 3D-printer of pcb-frees – zelf nieuwe technische concepten te bedenken, te testen en te maken? Op dat soort vragen proberen we in deze praktijkgerichte basiscursus een antwoord te bieden. We laten de deelnemers kennismaken met de technologische toestellen die beschikbaar zijn in Makerspace @ PXL/UHasselt en je gaat ook onder begeleiding zelf aan de slag met een aantal van deze toestellen.

Doelgroep: leerkrachten techniek secundair onderwijs, ICT-coördinatoren, alle leerkrachten met interesse in techniek

Deze workshop kan gekoppeld worden aan de sleutelcompetentie(s):
- Sleutelcompetentie 6: wiskunde, wetenschappen, technologie en STEM
- Sleutelcompetentie 13: leercompetenties

Datum: op afspraak – en reeds 1 keer ingepland op 18 oktober 2023 van 14u00 tot 16u30

Deelnameprijs: 20 euro, ter plaatse cash of met Payconiq te betalen

Inschrijven: stuur een mailtje naar makerspace@pxluhasselt.be

STEM IN JE KLAS: LASERCUTTEN

Een van de meest veelzijdige toestellen in onze hedendaagse ‘maakeconomie’ is de lasercutter, in Makerspace @ PXL/UHasselt ook wel ‘het werkpaard’ genoemd. Met een lasercutter kan je allerhande materialen – hout, leer, plexiglas, spiegels, noem maar op – zeer nauwkeurig snijden met behulp van een
laser. Groot voordeel bij meerledige producten is dat de onderdelen achteraf klemvast in elkaar kunnen worden gezet, zonder gebruik van lijm of schroeven. Verder kan je met de lasercutter ook graveren, wat je bijvoorbeeld de mogelijkheid geeft om foto’s, logo’s en andere afbeeldingen op diverse soorten materialen aan te brengen. Om leerkrachten wegwijs te maken in de mogelijkheden van een lasercutter en hen te inspireren om deze techniek ook nuttig in te zetten in hun onderwijspraktijk, organiseren we een praktijkgerichte cursus lasersnijden. Tijdens deze cursus ga je zelf aan de slag met ontwerpsoftware en een professionele lasercutter.

Doelgroep: leerkrachten techniek secundair onderwijs, ICT-coördinatoren, alle leerkrachten met interesse in techniek

Deze workshop kan gekoppeld worden aan de sleutelcompetentie(s):
- Sleutelcompetentie 4: digitale competenties
- Sleutelcompetentie 6: wiskunde, wetenschappen, technologie en STEM

Datum: op afspraak - en reeds 1 keer ingepland op 15 november 2023 van 14u00 tot 16u30

Deelnameprijs: 20 euro, ter plaatse cash of met Payconiq te betalen

Inschrijven: stuur een mailtje naar makerspace@pxluhasselt.be 

STEM IN JE KLAS: 3D-PRINTEN

Een 3D-printer is voor velen een ‘magisch’ toestel. Geen enkele machine kan zo snel uit het niets een totaal nieuw, experimenteel idee tot leven brengen: een 3D-product waarin je technische tekening laagje per laagje geprint wordt. Dankzij de concurrentiële prijzen is de ontwikkeling van 3D-printers ‘booming business’ geworden en wordt de techniek ook alsmaar laagdrempeliger. Ook in het onderwijs zijn 3D-printers een superhandige tool, omdat ze leerlingen triggeren om hun creativiteit, inventiviteit en technische skills te gebruiken. Wil je je als leerkracht laten inspireren en ontdekken wat er allemaal mogelijk is in de wondere wereld van 3D-printing?

Wil je in Makerspace @ PXL/UHasselt zelf ervaren hoe het is om met ontwerpsoftware en diverse soorten 3D-printers aan de slag te gaan? Wil je een klankbord over hoe je 3D-printing het best integreert in jouw lessen? Dan is deze praktijkgerichte cursus 3D-printen zeker iets voor jou …

Doelgroep: leerkrachten techniek secundair onderwijs, ICT-coördinatoren, alle leerkrachten met interesse in techniek

Deze workshop kan gekoppeld worden aan de sleutelcompetentie(s):
- Sleutelcompetentie 4: Digitale competentie
- Sleutelcompetentie 6: wiskunde, wetenschappen, technologie en STEM
Datum: op afspraak – en reeds 1 keer ingepland op 22 november 2023 van 14u00 tot 16u30

Deelnameprijs: 20 euro, ter plaatse cash of met Payconiq te betalen

Inschrijven: stuur een mailtje naar makerspace@pxluhasselt.be 

STEM IN JE KLAS: VECTORIEEL TEKENEN

Wie zijn leerlingen in de klas graag zo praktijkgericht mogelijk aan de slag laat gaan, maakt graag gebruik van hedendaagse maaktoestellen zoals je die ook in Makerspace @ PXL/UHasselt vindt, bijvoorbeeld
een lasercutter, een vinylcutter of wie weet zelfs een borduurmachine.

Om die toestellen te kunnen gebruiken, heb je echter een vectortekening nodig, want het is die tekening die de basis vormt voor het resultaat dat je voor ogen hebt. Hoe begin je aan zo’n vectortekening? Wat zijn de do’s en don’ts? Dat zijn de basisvragen in deze die we behandelen in deze praktijkgerichte cursus vectortekenen, speciaal voor leerkrachten.

Doelgroep: leerkrachten techniek secundair onderwijs, ICT-coördinatoren, alle leerkrachten met interesse in techniek

Deze workshop kan gekoppeld worden aan de sleutelcompetentie(s):
- Sleutelcompetentie 4: Digitale competentie
- Sleutelcompetentie 6: wiskunde, wetenschappen, technologie en STEM
- Sleutelcompetentie 13: leercompetenties

Datum: op afspraak - kan vanaf 5 personen aangevraagd worden

Deelnameprijs: 20 euro, ter plaatse cash of met Payconiq te betalen

Inschrijven: stuur een mailtje naar makerspace@pxluhasselt.be