Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

Langlopende opleidingen

Ba-Na-Ba's 

Bacheloropleidingen 

Postgraduaten 

Professionaliseringstrajecten 

BA-NA-BA’S

BACHELOR-NA-BACHELOR CREATIEVE THERAPIE

Creatieve therapie | Hogeschool PXL

MICRO-DEGREES

Micro-credentials | Hogeschool PXL

BACHELOROPLEIDINGEN 

LERAAR SECUNDAIR ONDERWIJS

PXL-Education UP

EDUCATIEVE BACHELOR KLEUTERONDERWIJS (AFSTANDSONDERWIJS)

Leraar kleuteronderwijs | Hogeschool PXL

LERARENOPLEIDING LAGER ONDERWIJS IN AVONDTRAJECT 

Leraar lager onderwijs | Hogeschool PXL

POSTGRADUATEN

POSTGRADUAAT AUTI-COACH

Auti-coach | PXL-NeXT

POSTGRADUAAT CULTUUREDUCATOR

Cultuureducator | PXL-NeXT

POSTGRADUAAT PEDAGOGISCH ICT-COÖRDINATOR 

Pedagogisch ICT-Coördinator | PXL-NeXT

POSTGRADUAAT TECHNISCH ICT-COÖRDINATOR 

Technisch ICT-coördinator (digitaal beheer) | PXL-NeXT

POSTGRADUAAT EDUCATIONAL LEADERSHIP 

Educational Leadership | PXL-NeXT

POSTGRADUAAT EDUCATIONAL NEEDS

Educational Needs | PXL-NeXT

POSTGRADUAAT FILOSOFIE, FILOSOFEREN, KRITISCH DENKEN EN BURGERZIN

Filosofie, filosoferen, kritisch denken en burgerzin | PXL-NeXT

POSTGRADUAAT LEER- EN STUDIECOACH 

Leer- en studiecoach | PXL-NeXT 

POSTGRADUAAT LESGEVEN AAN VOLWASSENEN 

Lesgeven aan volwassenen | PXL-NeXT

POSTGRADUAAT NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER VOOR LAGER ONDERWIJS

Niet confessionele zedenleer voor lager onderwijs | Hogeschool PXL

POSTGRADUAAT ROUW- EN VERLIESCOUNSELOR 

Rouw- en verliescounselor | PXL-NeXT

PROFESSIONALISERINGSTRAJECTEN

ALGEMENE VORMING IN ARBEIDSGERICHTE FINALITEIT 

Micro credential - PAV_Wiskunde_Nederlands.pdf (pxl.be)

MANDAAT ROOMS-KATHOLIEKE GODSDIENST VOOR HET BASISONDERWIJS

Mandaat rooms-katholieke godsdienst .pdf (pxl.be)

AANVANGSBEGELEIDING 

Aanvangsbegeleiding | Leraar in Limburg

PROFESSIONALISERINGS- DIPLOMATRAJECT VOOR LERAREN TECHNISCHE EN PRAKTIJKVAKKEN 

Professionaliserings- of diplomatraject .pdf (pxl.be)