Lesgeven en studeren

Droom jij ervan om opnieuw te gaan studeren? Misschien wil je je heroriënteren? Misschien wil je je verdiepen in onderwijsgerelateerde thema’s. Als je werkt, is het niet evident om zomaar terug te keren naar de schoolbanken. Hoe pak je dit aan en wat is er allemaal mogelijk? Op Hogeschool PXL bekijken wij wat er allemaal mogelijk is en hoe deze studies het best gecombineerd kunnen worden met je lesopdracht.

De Vlaamse regering hecht er veel belang aan dat iedereen zijn of haar talenten maximaal kan ontplooien. Het moet mogelijk zijn om op elk moment van je leven verder te studeren en zo op te klimmen naar een niveau dat het best bij je past. Alle obstakels die dit streven in de weg staan, moeten uit de weg geruimd worden. In die optiek investeert Hogeschool PXL in trajecten en faciliteiten die de combinatie werken en studeren mogelijk moeten maken.

De combinatie van een studie in het hoger onderwijs met een job is helemaal niet eenvoudig. Daarom voorziet Hogeschool PXL faciliteiten voor deze groep van studenten.

Deze faciliteiten kunnen betrekking hebben op:

  • onderwijsactiviteiten (bv. een soepelere regeling voor afwezigheden, aangepaste regeling voor stages, alternatieve vormen voor onderwijs- en studieactiviteiten, …)
  • examens (bv. spreiding van examens, andere vorm van examens, langer mogen doorwerken, …)
  • hulpmiddelen (bv. alternatieve mogelijkheid om colleges in te halen via Blackboard, …).

Voor meer informatie betreffende de aanvraag faciliteiten voor werkstudenten, kan je terecht bij de coördinator studieloopbaanbegeleiding, Anneleen Huisman, anneleen.huisman@pxl.be,  011/77.58.02.

Hogeschool PXL heeft momenteel meer dan 50 verschillende opleidingen. Achteraan deze brochure vind je een overzicht terug.

De opleidingen die momenteel het meest door leerkrachten gekozen worden tonen we hier aan de linkerzijde.