Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

Onze (junior-) collega's tot uw dienst

BEN JE OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE MEDEWERKER VOOR JOUW BEDRIJF OF ORGANISATIE?

www.pxl.be/samenwerken of careercenter@pxl.be 

PXL-DOCENTEN IN JULLIE GIP-JURY

Elk jaar zijn er verschillende PXL-docenten intensief betrokken bij heel wat geïntegreerde proeven (GIP’s). Wens jij een PXL-docent uit te nodigen? Neem dan contact op met:

• PXL-Business: Francis Vos, departementshoofd PXL-Business, francis.vos@pxl.be 
• PXL-Digital: Tristan Fransen, departementshoofd PXL-Digital, tristan.fransen@pxl.be 
• PXL-Education: Marc Hermans, departementshoofd PXL-Education, marc.hermans@pxl.be 
• PXL-Green & Tech: Frank Joosten, coördinator wetenschapscommunicatie & contacten secundair onderwijs, frank.joosten@pxl.be 
• PXL-Healthcare: Roald Nelissen, departementshoofd PXL-Healthcare, roald.nelissen@pxl.be 
• PXL-MAD: Erwin Goegebeur, departementshoofd PXL-Mad, erwin.goegebeur@pxl.be 
• PXL-Media & Tourism: Veerle Schuyten, departementshoofd PXL-Media & Tourism, veerle.schuyten@pxl.be 
• PXL-Music: Gert Stinckens, departementshoofd PXL-Music, gert.stinckens@pxl.be 
• PXL-Social Work: Filip Giraldo, departementshoofd PXL-Social Work, filip.giraldo@pxl.be.

Indien je (nog) geen contactpersoon hebt binnen de hogeschool, kan je contact opnemen met de contactpersonen secundair onderwijs die je snel naar de juiste persoon zullen doorverwijzen:
Jos Veijfeijken, jos.veijfeijken@pxl.be of Elke Martens, elke.martens@pxl.be

PXL-EDUCATION
KORTE VERVANGINGEN

Via www.hulpindeklas.be

MAATSCHAPPELIJKE ENGAGEMENTSUREN

Maatschappelijk engagement is een opleidingsonderdeel waarvoor een student zich inschrijft in het laatste opleidingsjaar. Het doel? Tonen dat hij een geëngageerd, ondernemend en verantwoordelijk lid is van de samenleving, bereid en in staat om levenslang te leren. Ze kunnen zelf kiezen wat ze doen, leren op een ongedwongen manier, leren organisaties kennen, breiden hun netwerk uit, zien hoe ze het verschil maken.

Net als de voorgaande jaren lieten heel veel organisaties en scholen doorheen het jaar weten hulp te kunnen gebruiken. Anderen maakten graag hun navormingsaanbod bekend aan toekomstige leerkrachten. Een bloemlezing van de organisaties die de win-win al zagen: Auxilia, Autisme Limburg, PXL STEM Academy, WilleWete, LEONhuis, Gigos, speelpleinwerking, opvangcentra, Akindo, Optimum, Sportpret, jeugddiensten, bibliotheken, Huis van het Kind, steden, gemeenten, CLB’s en letterlijk honderden scholen.

Ook interesse om jouw vraag of aanbod bekend te maken? Het werkt eenvoudig: je stuurt onze opleidingen het bericht dat je aan de studenten wil bezorgen, samen met jouw contactgegevens. Studenten met interesse contacteren je, voeren het engagement uit, bewijzen aan ons hun deelname en zien de activiteit in hun portfolio verschijnen. Na afloop zijn ze niet enkel geslaagd. Ze hebben ook nog eens heel wat extra troeven waarmee ze hun X-factor kunnen illustreren op hun cv.

Contactpersoon bachelor lager onderwijs:
Ans Hubert, ans.hubert@pxl.be 
Contactpersoon bachelor secundair onderwijs:
Klara Leekens, klara.leekens@pxl.be 

Studenten uit de opleidingen van het departement PXL-Green & Tech krijgen de kans in jullie school uitleg te geven over de verschillende studierichtingen. Daarnaast zijn zij ook bereid om wetenschappelijke en educatieve
workshops of demonstraties te geven tijdens jullie opendeurdagen.

Meer informatie kan je verkrijgen bij dr. Frank Joosten, coördinator wetenschapscommunicatie & contacten secundair onderwijs, tel + 32 11 77 54 17, gsm + 32 477 539 749, frank.joosten@pxl.be 

PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK

Onze PXL-Education studenten staan klaar om jouw probleem of nood uit de onderwijspraktijk aan praktijkgericht onderzoek te onderwerpen. Bv. het ontwikkelen van interactieve workshops ‘Mens en samenleving’ of ‘Filosoferen met bso-leerlingen’ of ‘Een escaperoom als werkvorm tijdens de les wiskunde.’

We staan open voor elke vraag uit de school- of klaspraktijk die aan de hand van praktijkgericht onderzoek kan worden beantwoord.

Neem contact op met de coördinator voor de bachelorproeven, Esther Heinze, Esther.Heinze@pxl.be

STAGESTUDENTEN

Om een stageplaats in je school in te vullen, kan je rechtstreeks contact opnemen met onze
stagecoördinatoren.

Hier vind je de contactgegevens van de stagecoördinatoren van onze opleidingen:

PXL-Education
Leraar secundair onderwijs
• stagecoördinator algemene vakken:
Klara Leekens – klara.leekens@pxl.be 
• stagecoördinatoren lichamelijke opvoeding:
Rosalie Coolkens – rosalie.coolkens@pxl.be  en Sigi Celis - sigi.celis@pxl.be 

Leraar kleuteronderwijs
• stagecoördinator:
Wim Mees - wim.mees@pxl.be 

Leraar lager onderwijs
• stagecoördinator:
Eline Janssens - eline.janssens@pxl.be 

Leraar lager onderwijs (avondtraject)
• stagecoördinator:
Els Huygens - els.huygens@pxl.be 

PXL-Social Work
Bachelor in het Sociaal werk
• stagecoördinator:
Annemie Kenis – annemie.kenis@pxl.be 
• stagecoördinator:
Natasja Vos – natasja.vos@pxl.be 

WERKPLEKLEREN

Een werkplekstudent XL aan PXL-Education (basisonderwijs) maakt als laatstejaarsstudent gedurende een volledig schooljaar deel uit van het team van de stageplaats waaraan hij gekoppeld wordt. De student vervult onder begeleiding van de werkplekcoach een takenpakket om vooropgestelde competenties te behalen. Hij maakt op deze manier kennis met zijn toekomstig beroep in de ruimste zin. Dit keuzetraject vraagt heel wat engagement van de student én van de school die kiest voor ‘samen opleiden’. Heeft jouw schoolteam interesse om dit engagement in de toekomst aan te gaan? Neem dan zeker deel aan de infosessie(s) die de opleiding hiervoor organiseert.

Contactpersoon bachelor kleuteronderwijs:
Ruth Joosten, ruth.joosten@pxl.be 

Contactpersoon bachelor lager onderwijs:
Kristel Stinckens, kristel.stinckens@pxl.be 

Contactpersoon bachelor secundair onderwijs:
Klara Leekens, klara.leekens@pxl.be

PXL-GREEN & TECH AWARD

De PXL-Green & Tech Award bekroont de beste geïntegreerde proef in de door Hogeschool PXL bezochte secundaire scholen. Elke bezochte school mag één kandidaat nomineren die meedingt voor de hoofdprijs tijdens een finale op onze Diepenbeekse PXL-Green & Tech-campus.

Meer info: frank.joosten@pxl.be of op www.pxl.be/scholen