Agenda

Spraaktaal en handelingen: Verbanden en comorbide stoornissen in de ontwikkeling

24/11/2020 - 10:00

Op dinsdag 24 november 2020 organiseert de Hogeschool PXL dpt.Healthcare het symposium ‘Spraaktaal en handelingen:...

link

Filosoferen met kinderen

26/11/2020 - 13:30

Wie goed leert denken, is kritisch, creatief, probleemoplossend en begrijpend. Een actieve burger die sterk in zijn schoenen staat....

link

Klasmanagement: yes I can!

02/12/2020 - 13:30

Klasmanagement is een voorwaarde om een les vlot te laten verlopen en een positief leerklimaat te creëren. Toch merken we dat dit als...

link

Computationeel denken, een vaardigheid die toepassing vindt in alle vakken

02/12/2020 - 16:00

Computationeel denken binnen de algemene vakken.  Vaak werken leerkrachten reeds aan deze eindtermen maar zijn ze zich niet bewust...

link

Dag van de bachelorproeven

27/01/2021 - 12:00

Op deze halve dag verdedigen onze laatstejaarsstudenten hun bachelorproef voor een jury en meteen ook aan het werkveld. Laat je inspireren...

link

Elk kind een begrijpend lezer: wat vraagt dat?

03/02/2021 - 09:00

Het is een misvatting te denken dat het begrijpend leesonderwijs start in de lagere school. Begrijpend lezen wordt voorbereid door begrijpend...

link

Lees-kracht: met prentenboeken in de diepte

26/02/2021 - 09:30

Recent onderzoek wijst uit dat het niveau van Begrijpend Lezen in ons lager en secundair onderwijs fors achteruit gaat. Daarom is het erg...

link

Computationeel denken met Scratch!

10/03/2021 - 13:30

Moet je een programmeur zijn? Moet je een ICT-freak zijn? Neen, logisch nadenken om problemen door een computer te laten oplossen wel. Al...

link

Motiverend lesgeven en evalueren

10/03/2021 - 13:30

In deze sessie maak je kennis met een aantal praktijkvoorbeelden, die je kan inzetten in de klas om de motivatie van je leerlingen te verhogen....

link

Vloggers en het godsdienstonderwijs

10/03/2021 - 13:30

In deze workshop wordt uitgelegd hoe populaire sociale media kan toegang krijgen in het godsdienstonderwijs. Een aantal interessante...

link