Schrijf je in

Agenda

(Her-) Tewerkstelling in een duurzaam perspectief

27/09/2018
PXL-Congress - Elfde Liniestraat 23a (gebouw D) - 3500 Hasselt

Tijdstip

Donderdag 27 september 2018 | 13.00u - 17.00u

Inleiding

Behouden of herwinnen van tewerkstelling is voor mensen op beroepsactieve leeftijd een van de grotere uitdagingen in onze samenleving. De antwoorden die de beleidsmakers op deze uitdagingen bieden, zijn volop in evolutie. Implementatie van de beleidslijnen naar de werkvloer en mogelijkheden om vanuit ‘zorg’ daarop in te spelen, volgen deze beleidslijnen.

Hogeschool PXL houdt de vinger aan de pols en is actief betrokken in onderzoek naar de mate
waarin, en de wijze waarop, beleid en toepassing met elkaar in overeenstemming gebracht kunnen worden. Tijdens het namiddagsymposium van 27.09.2018 presenteren we u graag der resultaten van de innovatieve onderzoeksprojecten en illustreren deze met getuigenissen.

Programma

13.00u Onthaal en koffie
13.30u Welkom
Mevr. Astrid Hannes, directeur dienstverlening en onderzoek Hogeschool PXL
13.40u Wettelijk kader bij het uitzetten van de beleidslijnen omtrent re-integratie
Mevr. Kathelijne Verboomen, beleidsmedewerker op het kabinet van minister Kris Peeters
(onder voorbehoud)
14.20u Algemene kadering PXL onderzoek op 3 niveaus: primair, secundair en tertiair
Mevr. Annemie Spooren, onderzoekshoofd, Expertisecentrum PXL Zorginnovatie
14.30u De ergotherapeut in het preventie– en welzijnsbeleid binnen bedrijven
Mevr. Myriam Westhovens, lector ergotherapie Hogeschool PXL
Ergotherapeutische interventies in samenwerking met de verschillende bedrijfsactoren zorgen voor een praktijkgericht draagvlak van evidence-based maatregelen in het preventie– en welzijnsbeleid binnen de bedrijven. Binnen deze praktijkvoering wordt een systematische en procesmatige aanpak,
gebaseerd op de SOBANE-strategie, gerealiseerd waardoor er kan ingezet worden op alle niveaus van preventie. Dit faciliteert niet alleen productiviteit, kwaliteit en welzijn, maar bedrijven worden zo ook geholpen bij het adequaat implementeren van de richtlijnen in verband met ‘Werk– en wendbaar werk’ zoals die zijn opgenomen in de nieuwe wetgeving omtrent Welzijn op het Werk door minister van Arbeid Kris Peeters.
Getuigenis door een plantmanager
Dhr. Marc Ceuleers, firma Harol nv
15.10u Netwerkmoment met koffie en cake
15.40u Disability Case Management
Mevr. Sanne Vancrayevelt, onderzoeker en lector Hogeschool PXL
Onderzoek toont het belang aan van een vroege focus op hertewerkstelling tijdens het revalidatietraject van personen met verschillende chronische ziektes of aandoeningen. In dit traject kan een Disability Case Manager een belangrijke rol spelen. Deze persoon faciliteert de terugkeer naar werk in samenwerking met de patiënt en diens familie, artsen en zorgverleners, de werkgever, en andere betrokken partijen. Binnen dit project wordt
specifiek een onderzoek gevoerd naar effecten van Weer-Werk, een recent ontwikkelde methodiek gericht op hertewerkstelling van personen met complexe neuromotorische aandoeningen of amputaties binnen Vlaanderen. Weer-Werk werd ontwikkeld en wordt toegepast door middel van Disability Case Management binnen de afdeling Sint Ursula van het Jessa Ziekenhuis in Herk-de-Stad. Tijdens de presentatie worden het belang van Disability Case Management in het algemeen en de Weer-Werk methodiek specifiek toegelicht. Voorlopige resultaten van het onderzoek worden voorgesteld.
Getuigenis door een ervaringsdeskundige
16.20u Duurzame tewerkstelling na kanker
Mevr. Andrea Cools, Mevr. Sanne Vancrayevelt, Dhr. Dennis Smolders, lectoren Hogeschool PXL
Binnen dit project voerden de onderzoekers een internationale en systematische literatuurstudie uit naar factoren die een duurzame tewerkstelling op een positieve of negatieve manier beïnvloeden. Deze factoren, zowel aan de werkgevers als aan de werknemer gerelateerd, werden afgetoetst bij Vlaamse werknemers via een enquête. Tijdens focusgroepen met diverse stakeholders (werkgevers, werknemers en zorgprofessionals werden good practices en mogelijke oplossingen om een duurzame tewerkstelling na kanker te bevorderen, in de diepte besproken. Tijdens deze presentatie wordt een overzicht gegeven van factoren die duurzame tewerkstelling na kanker positief of negatief beïnvloeden op internationaal vlak en binnen Vlaanderen. Verder wordt ingegaan op good practices en aanbevelingen voor werkgevers, werknemers en zorgverleners om een duurzame tewerkstelling na kanker mogelijk te maken.
Getuigenis door een werknemer
17.00u Slotbeschouwing
Mevr. Huget Desiron, lector ergotherapie Hogeschool PXL en zaakvoerder ACT-Desiron

Inlichtingen

Annemie Pachen

e| annemie.pachen@pxl.be
g| +32 499 64 31 33

Doelgroep

Dit symposium richt zich naar iedereen die begaan is met duurzame tewerkstelling van werknemers. Wij denken o.a. aan loopbaanbegeleiders, werkgevers, artsen, therapeuten, controlerende geneesheren, ergotherapeuten, sociaal werkers…

Bijdrage

Externen: € 45
Personeel PXL: € 33
Studenten PXL: € 15 (ter plaatse te betalen)
Studenten andere scholen: € 25