Schrijf je in

Congress

Actua sessie

23/01/2019
PXL-Congress - Elfde-Liniestraat 23a (gebouw D) - 3500 Hasselt

Referent

Specialisten uit diverse vakgebieden


Inhoud

Volgende actuele onderwerpen komen kort aan bod:

 • De fietslease. Een (on)verwacht succes.
 • De nieuwe regeling voor de vrijstelling van doorstorting BV voor steunzones
 • Stopzettingsmeerwaarden: moment van belastbaarheid ingeval van aan-en verkoopbeloften.
 • De vastklikoperatie cfr. art. 537 WIB92: help ik heb een nieuwe aandeelhouder in mijn vennootschap?
 • De nieuwe regeling inzake belastingvermindering op pensioenen anno 2018 of hoe wordt de pensioenval vermeden!
 • De fiscale gevolgen van de vrijstellingsregeling van de voorzieningen sociaal passief als gevolg van het eenheidsstatuut.
 • Het wetsontwerp tot instelling van een vrij aanvullend pensioen voor werknemers is de valreep nog goedgekeurd.
 • De nieuwe BTW-regeling inzake vouchers.
 • De problematiek van de aanvang van de belastingplicht in de BTW. )
 • De nieuwe wet op de bedrijfsgeheimen.
 • De eerste rechtspraak over de toepassing van de algemene anti-misbruikbepaling art. 344 WIB92
 • Varia: gevolgen van de fusies van gemeenten – de nieuwe coëfficiënt voor de waardering van voordelen van alle aard woning vanaf 01/01/2019 – wijziging regeling voorafbetalingen – kaaimantaks

Tijdstip

Woensdag 23 januari 2019
18.30 tot 21.30 u.

Prijs

80,00 euro
40,00 euro voor leden van LVAB
(vrij van BTW: art. 44 W. BTW)


Inschrijven kan tot uiterlijk 15 januari 2019.

Erkenning IAB,BIB,IBR. u ontvangt een attest voor 3 uren beroepsvervolmaking.