Schrijf je in

Congress

Updating vennootschapsbelasting

20/03/2019
PXL-Congress - Elfde-Liniestraat 23a (gebouw D) - 3500 Hasselt

Referent

de heer Yves Verdingh

 

Inhoud

Tijdens het jaarlijkse update seminarie wordt stilgestaan bij de belangrijkste ontwikkelingen op gebied van wetgeving, rechtspraak, rulings en administratieve richtlijnen op vlak van de vennootschapsbelasting.

Zo komen onder meer aan bod: de rechtspraak over de bezoldigingstheorie, de berekening van de afzonderlijke aanslag van 5% op het tekort aan bedrijfsleidersbezoldigingen, de mobiliteitsvergoeding en de circulaire omtrent geschenkcheques.

De uiteenzetting wordt gedaan aan de hand van een uitgebreide slidepresentatie en geïllustreerd met praktijkvoorbeelden.

 

Tijdstip

Woensdag 20 maart 2019
18.30 tot 21.30 u.

 

Prijs

80,00 euro
40,00 euro voor leden van LVAB
(vrij van BTW: art. 44 W. BTW)

Inschrijven kan tot uiterlijk 12 maart 2019.

Erkenning IAB,BIB,IBR. u ontvangt een attest voor 3 uren beroepsvervolmaking.