Schrijf je in

Agenda

Centrummanager

26/09/2019
PXL-Congress - Elfde Liniestraat 23a (gebouw D) - 3500 Hasselt

Tijdstip

Donderdag 26 september 2019 | 19.00u - 22.00u

Inleiding

Binnensteden zijn erg onderhevig aan verandering. Winkels, consumenten en het uiterlijk van steden veranderen constant. Er is meer leegstand, de diversiteit aan handelsconcepten groeit elke dag en meer ketenzaken vestigen zicht buiten het centrum omdat parking daar gratis is. Gemeente en handelaars slaan vaker de handen in elkaar om te zoeken naar oplossingen voor deze problemen.

Centrummanagement kan een oplossing zijn om in een samenwerkingsverband de stad of gemeente en handelaars in de kijker te plaatsen en samen doordacht te zoeken naar duurzame oplossingen en krijtlijnen. Een centrummanager neemt de taak van moderator/begeleider/initiatiefnemer op zich. Hij beweegt zich in een omgeving waarbij handelaars het overleg aangaan met de gemeente en andersom.

Gezien de complexiteit van het takenpakket van een centrummanager is een startersopleiding geen overbodige luxe. Een centrummanager moet budget- en mediaplanningen kunnen maken, overlegmomenten kunnen voorbereiden, modereren en notuleren en moet weet hebben van stedelijke en ruimtelijke ontwikkeling. Een centrummanager volgt uiteraard ook trends en ontwikkelingen op de voet en implementeert deze waar mogelijk in de gemeente.
Deze startersopleiding Centrummanager is een stoomcursus centrummanager waarin alle thema’s aan bod komen.

Lesdata & inhoud

26/09/2019
We zoomen in op de historiek van centrummanagement. We leggen uit vanwaar de term centrummanagement komt, wat de reden is van het ontstaan en welke vlakken centrummanagement allemaal bestrijkt. We doen ook de nieuwste trends en ontwikkelingen van het moment uit de doeken.

3/10/2019
Centrummanagement is de uitvoeringsfase van een detailhandelsbeleid. Je krijgt een overzicht van de topics van een detailhandelsplan. Steden en gemeenten laten vaker een strategisch-commercieel plan – detailhandelsplan – opmaken om zich te wapenen voor de toekomst. In dit plan worden onder andere regels vastgelegd waaraan het beleid zich moet houden bij de uitbouw van haar handelsapparaat.

10/10/2019
In deze les staat draagvlak centraal. Hoe krijg je als centrummanager alle neuzen in dezelfde richting? Het volledige traject van de opstart van een centrummanagementorganisatie wordt stap voor stap uitgelegd. Aan de hand van een rollenspel richten we ook een fictieve vereniging op.

17/10/2019
Bij de start van een nieuw werkingsjaar horen ook nieuwe acties. Als centrummanager bepaal je samen met de handelaars en de stad de prioriteiten van het volgende jaar. Deze acties, evenementen en maatregelen moeten kaderen binnen een bepaald, haalbaar budget. In deze sessie ga je samen met de mede cursisten op zoek naar 6 gerichte acties voor een bepaalde stad a.d.h.v. een GPS-brainstorm.

24/10/2019
In deze les halen we allerlei cases aan rond publiciteit, promotie, beleving, leegstand, communicatie en citymarketing. Goede actie- en communicatieplannen zijn de basis van een sterk werkingsjaar. Een actieplan is tegelijk ook het basisdocument voor de centrummanager om het hele jaar mee aan de slag te gaan. In actie- en communicatieplannen worden prioriteiten gesteld en worden budgetten aangegeven.

7/11/2019
Sociale media worden steeds belangrijker in de dagelijkse communicatie van en naar de consument. Wat zorgt ervoor dat de klant overtuigd wordt om voor een bepaald product of handelaar te kiezen? Nieuwe technologieën bieden zich tevens aan: ‘slimme’ parkeerplaatsen, applicaties voor handelaars, digitale loyaliteitssystemen, enzovoort. Een centrummanager moet de nieuwe technologieën en communicatiemedia kennen, kunnen gebruiken en evalueren. De centrummanager zorgt er ook voor dat handelaars onderling goed communiceren en dat de communicatielijnen kort zijn.

14/11/2019
Promotionele activiteiten kosten geld. In deze sessie wordt duidelijk vanwaar deze budgetten kunnen komen en hoe men aan een bepaald budget komt. Aan de hand van cases wordt ook hoe je bijvoorbeeld een vergroting van het budget kan waarmaken. Gemeenten maken gebruik van subsidies om hun gemeente aantrekkelijker te maken voor startende ondernemers. In deze sessie lichten we ook een aantal mogelijke subsidies toe.

21/11/2019
Een centrummanager is echt een duizendpoot en moet van vele markten thuis zijn. Het profiel dat een centrummanager moet hebben en welke vaardigheden hij moet hebben, komt tijdens deze les aan bod. We initiëren ook een rollenspel geïnitieerd cursisten hun collega’s screenen op de competenties van een centrummanager.

28/11/2019
Omdat centrummanagement zoveel meer is dan enkel promotionele en evenementiële activiteiten, kan ook zeker het luik vastgoed niet ontbreken. Tijdens deze sessie komen topics aan bod die te maken hebben met de ‘hardware’ van een gemeente: de gebouwen. Een centrummanager is vaak ook consultant van de stad als het aankomt op herbestemming van gebouwen, (her)ontwikkeling van nieuwe winkelconcepten, PPS-projecten, enzovoort. Anderzijds is een centrummanager de geschikte persoon om samen te zitten met ontwikkelaars om hen te overtuigen zich te vestigen in een bepaalde gemeente.

5/12/2019
Presentatie van de projectfiche. De cursisten werken in groepjes elk één van de zes prioriteiten uit die na de GPS-brainstorm aan bod kwamen voor de gemeente. Ze werken een projectfiche uit die weergeeft wat ze willen doen, waar, hoe, met welk budget, op basis van welke behoefte… De cursisten tonen met analyses en grafieken aan waarom hun actie zou werken in die gemeente.

Inschrijven kan tot en met woensdag 18 september 2019.
Kosteloos annuleren kan tot en met woensdag 18 september 2019.

Inlichtingen

Heidi Janssen

e| heidi.janssen@pxl.be

Begeleiders

City D

Deelnameprijs

€ 500

Betalingen via KMO-portefeuille worden aanvaard.