Schrijf je in

Congress

Dag van de leraar (vreemde) taal

12/10/2018
PXL-Congress - Elfde Liniestraat 23a (gebouw D) - 3500 Hasselt

Tijdstip

Vrijdag 12 oktober 2018 | 13.00u - 16.30u

Inleiding

Op de ‘Dag van de leraar (vreemde) taal’ richten de lerarenopleiders van PXL-Education zich niet enkel tot taalleerkrachten, maar tot alle leraren die taal een centrale plek willen geven in hun onderwijspraktijk. Wat betekent taal vandaag in de klas, in de school, in het leven van leerkrachten en leerlingen? Hoe kunnen we het bredere verhaal dat ‘communicatie’ heet, verbinden met de vele facetten die taal in zich draagt ?

Vier lerarenopleiders zullen elk vanuit hun expertise en gevoeligheid deze thema’s benaderen en illustreren. Ze werken cross-over en trachten zoveel mogelijk leerkrachten te bereiken en te beroeren. Na de inspirerende keynote leiden ze deze dag samen in om nadien in kleinere groepjes het illustratiemateriaal ter reflectie voor te leggen. Hoe geven we concreet invulling aan “betekenisgericht onderwijzen”? Met welke documenten en via welke aanpak kunnen we literaire teksten opnieuw een plaats van belang geven? Hoe kan je een taal aanleren in een muzische workshop? Op welke manier kunnen actualiteit en kunstbeleving in de brede zin via een interculturele benadering leerlingen van vandaag inspireren? Alle leerlingen.

Deze dag, gesubsidieerd door het Vlaamse Fonds voor Letteren,  wordt afgesloten met een synthese waarop de verschillende inzichten voorgesteld zullen worden.

 Programma

12:30 - 13:00 Ontvangst met broodjeslunch
13:00 - 13:45

Keynote door Carmien Michels, Europees kampioen Poetry Slam


 

Carmien Michels (1990) danst tussen pen en podium, tussen urban en klassiek. Ze studeerde Woordkunst aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen. Ze organiseert, presenteert, performt, jureert en doceert ze en werkt ze samen met artiesten van alle slag. Ze schreef de romans We zijn water (2013) en Vraag het aan de bliksem (2015). In 2016 won ze het Nederlands en Europees Kampioenschap Poetry Slam en haalde ze brons op het Wereldkampioenschap in Parijs. In november 2017 verscheen haar poëziedebuut We komen van ver bij Uitgeverij Polis.

 

13:45 - 14:30  Inleiding
14:30 - 15:30 Keuzesessie
15:30 - 16:00 Synthese
16:30 Einde

Klik hier voor een overzicht van de verschillende keuzesessies.

Inlichtingen:

Koen Vandenhoudt

e| koen.vandenhoudt@pxl.be

Begeleiders

Valeria Catalano, lector Frans
Karen Reekmans, lector meertaligheid
Hanne Rosisus, lector PAV
Hilde Imberechts, lector Nederlands
Lieve Cuypers, lector Engels

Doelgroep

Leraren (vreemde) taal uit alle onderwijsniveaus en iedereen met interesse in (vreemde) taal.

Bijdrage

Deelnemer: € 50
PXL-Alumni: € 42,50 (academiejaren 2016-2017, 2015-2016, 2014-2015)
PXL-Personeel: € 37,50
PXL-Student: € 25