Schrijf je in

Agenda

Examen tot EPB-verslaggever

13/02/2020
PXL-Green & Tech - Universitaire Campus gebouw H - Agoralaan - 3590 Diepenbeek

Algemeen

Deelnemers aan het examen van EPB-verslaggever beogen het behalen van een erkenning om het beroep van EPB-verslaggever te mogen uitvoeren. Slagen voor het examen EPB-verslaggever is één van de voorwaarden om erkend te worden als verslaggever, zoals vastgelegd in het Energiebesluit van 19 november 2010. Meer informatie over deze erkenning vind je terug op https://www.energiesparen.be/epb-pedia/werken-als-verslaggever/examen.

Met een geldig getuigschrift van de basisopleiding tot EPB-verslaggever mag je gedurende 12 maanden deelnemen aan examens die georganiseerd worden door verschillende exameninstellingen. De meeste exameninstellingen zullen deze termijn beperken tot 11 maanden gezien de volledige registratie na een geslaagd examen ook binnen een termijn van 12 maanden moet gebeuren.

Examendatum

Donderdag 13 februari 2020 om 9.00 uur

Inschrijfprocedure

Schrijf je in via deze link (ten laatste 4 dagen voor de examendatum).

Als je extern bent stuur je ons na bevestiging van inschrijving een kopie van je getuigschrift tot EPB-verslaggever (naar tech@pxl.be). Deelname aan het examen is mogelijk na ontvangst van het getuigschrift (kopie) en een geldige betaling.

Plaats van examen:

PXL-Green & Tech
Universitaire campus gebouw H
Agoralaan
3590 Diepenbeek

Voorwaarden voor deelname aan het examen en inschrijvingsgeld:

Om te kunnen deelnemen aan het examen moet men over een geldig getuigschrift van de basisopleiding tot EPB-verslaggever beschikken. De studenten die het diploma professionele bachelor bouw of het diploma professionele bachelor elektromechanica afstudeerrichting klimatisatie aan de hogeschool PXL behaalden in juni of in september 2019 of in februari 2020, kunnen gratis deelnemen. Externe kandidaten met een geldig getuigschrift kunnen deelnemen mits een deelnameprijs van € 500 per examenkans te betalen. Bestaande EPB-verslaggevers die geschorst zijn kunnen deelnemen, mits voorleggen van de schorsingsbrief van het VEA.

Inhoud van het examen:

Het examen bestaat uit vier modules met daaronder verschillende categorieën. Uit elke categorie krijgt de student één of twee vragen.

Module 1 - Regelgeving en verslaggeving

 1. wetgeving, toepassingsgebied en uitzonderingen
 2. verslaggeving: procedures, taken en verantwoordelijkheden, handhaving
 3. stavingstukken, werken met software en databank
 4. indeling gebouw en eisenpakket
 5. interpretatie resultaten en advies

Module 2 - Bouwkundige gegevens en netto‐energiebehoefte

 1. transmissie
 2. bouwknopen
 3. oppervlakte, volume en zwaarte constructie
 4. zonwering, beschaduwing en oververhitting, incl. intensieve ventilatie
 5. luchtdichtheid en ventilatieverliezen , inclusief de impact van het ventilatiesysteem
 6. op het E‐peil: freduc, rendementen van warmteterugwinapparaten, metingen …
 7. methodologie: verbanden, benuttingsfactoren, invloed op K‐peil, netto energiebehoefte …
 8. S-peil

Module 3 - Installaties

 1. nieuwbouw: ruimteverwarming en koeling: residentieel
 2. nieuwbouw: ruimteverwarming en koeling: niet‐residentieel
 3. renovatie: ruimteverwarming en koeling
 4. renovatie: sanitair warm water, ventilatie, verlichting en energiemonitoring
 5. nieuwbouw: warm tapwater
 6. nieuwbouw: verlichting (enkel niet‐residentieel)
 7. zonneboiler, PV‐panelen, WKK en externe warmtelevering
 8. hulpenergie

Module 4 - Hygiënische ventilatie

 1. algemene principes
 2. residentieel
 3. niet‐residentieel
 4. ventilatie bij verbouwingen

Het examen bestaat enerzijds uit multiple choice vragen met telkens één correct antwoord. Een correct antwoord levert 1 punt op. Anderzijds zijn er ook vragen die uitgewerkt dienen te worden met de software.

De resultaten worden ten laatste na 10 werkdagen bekend gemaakt, je ontvangt deze per mail.

Voor de examenvragen waarvoor het epb-software pakket gebruikt wordt, gebruiken de PXL- studenten ofwel hun eigen laptop ofwel wordt er door de school een laptop voorzien. Indien eigen laptop moet er toegang zijn tot de EPB-software 3G, EPB-pedia (www.energiesparen.be/EPB-pedia) en het inspectieprotocol.

Er wordt een laptop met alle nodige informatie ter beschikking gesteld door de hogeschool.

Hoe bereid je je voor op een examen?

Voor een goede voorbereiding leer je de website https://www.energiesparen.be/EPB-pedia goed kennen. Je moet weten welke info je op welke plaats op de website kan terugvinden. Deze website mag je raadplegen tijdens het examen. De website bevat alle up-to-date info over EPB en is een belangrijk werkinstrument om je job als verslaggever correct uit te voeren.

Registratie als energiedeskundige

Indien je geslaagd bent voor het examen, dien je je te registreren als energiedeskundige in de energieprestatiebank, dit moet eveneens gebeuren binnen de 12 maanden na het behalen van je getuigschrift. Vergeet deze verplichte registratie niet! Als je niet tijdig alle stappen doorlopen hebt op de databank, kan je je erkenning niet krijgen en het beroep niet uitoefenen.