Schrijf je in

Agenda

GEZ: PV 'Stagementor voor verpleegkundigen, vroedvrouwen en paramedici' Regio Midden Reeks 2

12/02/2019
UC Leuven-Limburg - Campus LiZa - Schiepse Bos 5 - 3600 Genk

Deze opleiding richt zich naar verpleegkundigen, vroedvrouwen en paramedici die de functie van mentor willen waarnemen en de bereidheid tonen om stagiaires verpleegkunde/vroedkunde/ergotherapie/ kinesitherapie/… te begeleiden in hun groei naar professionele identiteit.

De onderwerpen die in de opleiding aan bod komen worden toegelicht, aan de praktijk getoetst, gevoed met ervaringsuitwisseling en via concrete oefeningen ingeoefend.

+32 (0) 11 180 600
Deelnameprijs

€ 285