Schrijf je in

Agenda

Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit

16/05/2019
PXL-Congress - Elfde Liniestraat 23a (gebouw D) - 3500 Hasselt

Tijdstip

Donderdag 16 mei 2019 | 09.00u - 16.00u

Inleiding

Het model van de nieuwe autoriteit en het geweldloos verzet in de opvoeding werd ontwikkeld door professor Haim Omer in Tel Aviv, Israel, en steunt op de methodes en ideeën van geweldloze actieve weerstand van Mahatma Gandhi en Martin Luther King, e.a. Deze worden gebruikt om ouders en opvoeders te helpen bij de opvoeding. Geweldloos verzet biedt een nieuwe aanpak bij moeilijk gedrag van kinderen en jongeren en helpt om het gevoel van hulpeloosheid van ouders te overwinnen. De focus verschuift van de gedragsproblemen bij de jongere, naar wat de ouders kunnen doen opdat de gedragsproblemen verminderen en om het gezinsklimaat te verbeteren. Zelfcontrole en het voorkomen van escalatie zijn belangrijke vaardigheden in het toepassen van het geweldloos verzet.


Het ideeëngoed van het geweldloos verzet is geëvolueerd naar een visie over opvoeding en herintroduceert autoriteit in de opvoeding, namelijk een “nieuwe” autoriteit die steunt op verantwoordelijkheid (plicht), op kracht en op verbinding met het netwerk van het gezin.

In het model van het geweldloos verzet wordt gewerkt met ongewone en toch effectieve interventies, zoals de aankondiging, de sit-in, de verzoening, inschakelen steunfiguren en daarmee geheimen doorbreken, de telefoonronde, e.a. De interventies van het geweldloos verzet worden zowel gebruikt door de begeleiders in hun rol als opvoeders als in het begeleiden van ouders om deze interventies in hun gezin toe te passen. Alles is gericht op het vergroten van de ouderlijke aanwezigheid (fysiek en psychologisch) in het leven van de kinderen.

De visie en de aanpak vanuit het Geweldloos Verzet geven oplossingen om beter om te gaan met erg lastig en gevaarlijk gedrag van kinderen en jongeren. Geweldloos verzet helpt om ouders het gevoel van hulpeloosheid te overwinnen, erg moeilijke gedrag te doen verminderen of te laten ophouden, een betere sfeer in het gezin te hebben, de relatie tussen ouder en kind te verbeteren en meer steun van familie en vrienden te krijgen.

In deze vormingdag krijgen de deelnemers de basisprincipes van de Nieuwe Autoriteit en het Geweldloos Verzet in de opvoeding, aangereikt. Een aantal oefeningen maken de theorie concreet. Er is ruimte voor inbreng van praktijk door de deelnemers.

Inschrijven kan tot en met woensdag 8 mei 2019.
Kosteloos annuleren kan tot en met woensdag 8 mei 2019.

Inlichtingen

Ivette Leten

e| ivette.leten@pxl.be

Doelgroep

Deze vorming is voor iedereen die werkzaam is in opvoeding en onderwijs zoals: centra voor leerlingenbegeleiding , zorgleerkrachten, scholen voor bijzonder onderwijs, bijzondere jeugdzorg, opvoedingswinkels, centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning, vertrouwenscentra voor kindermishandeling, …

Begeleider

Ivan Nulens is maatschappelijk assistent, hij is tevens opgeleid in de contextuele familietherapie (Ivan Boszormenyi-Nagy). Ivan volgde de volledige opleiding Geweldloos Verzet bij Haim Omer en zijn team in Tel Aviv en hij nam deel aan internationale congressen over Geweldloos Verzet (Londen, Antwerpen, Malmö en Tel Aviv). Ivan is meer dan 35 jaar werkzaam in de bijzondere jeugdzorg. Momenteel is hij directeur hulpverlening in De Wiekslag te Alken en hij is lid van de raad van bestuur van het Belgisch Instituut voor Geweldloos Verzet. Hij is de auteur van het boekje “Geweldloos Verzet in de opvoeding, richtlijnen voor ouders, opvoeders en leerkrachten van kinderen en jongeren die erg lastig of gewelddadig gedrag vertonen”.

Bijdrage

Externen: € 90
Alumni: € 77
PXL-collega’s en postactieven: € 68
PXL-junior collega’s: € 45