Schrijf je in

Agenda

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht en zijn fiscale gevolgen

26/02/2019
PXL-Congress - Elfde-Liniestraat 23a (gebouw D) - 3500 Hasselt

Referent

Mevrouw Liesbeth Franck

 

Inhoud

Wat is voor u belangrijk bij het nieuwe huwelijksvermogensrecht?!

Het grondig veranderd huwelijksvermogensrecht trad, net zoals het nieuwe erfrecht, in werking op 1 september 2018.

Op basis van praktijkvoorbeelden en concrete cases krijgt u concrete tips voor de toepassing van het nieuwe huwelijksvermogensrecht.

- Wanneer is mijn groepsverzekering eigen, dan wel gemeenschappelijk?

- Kan ik de langstlevende echtgeno(o)t(e) onterven ten voordele van mijn kinderen uit een vorige relatie?

- Hoe kan ik me het beste beschermen tegen mogelijke schuldeisers?

- Voor welk huwelijksstelsel kan ik opteren?

- Wat zijn de mogelijke valkuilen van het 'wettelijk stelsel’ ?

- Welke clausules kan ik voorzien in een huwelijkscontract en wat is de fiscale impact ervan?

 

Tijdstip

Dinsdag 26 februari 2019
18.30 tot 21.30 u.

 

Prijs

80,00 euro
40,00 euro voor leden van LVAB
(vrij van BTW: art. 44 W. BTW)

 

Inschrijven kan tot uiterlijk 18 februari 2019

Erkenning IAB,BIB,IBR. u ontvangt een attest voor 3 uren beroepsvervolmaking