Schrijf je in

Agenda

Het nieuwe insolventierecht voor boekhouders en accountants

11/12/2018
PXL-Congress - Elfde-Liniestraat 23a (gebouw D) - 3500 Hasselt

Referent

De heer Tom Vanraes


Inhoud

Met de wet van 11 september 2017 is de invoeging van Boek XX Insolventie van ondernemingen in
het Wetboek van Economisch Recht een feit geworden.

Deze wet treedt in werking op 1 mei 2018 en vervangt niet enkel de Faillissementswet van 8 augustus 1997, maar ook de Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen. De wetgever wenst op die manier tot een meer coherent en uniform insolventierecht te komen.

De nieuwe wet bevat heel wat inhoudelijke wijzigingen en maakt het insolventierecht veel breder
toepasselijk: ook vrije beroepen, verenigingen en vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid
vallen onder de wet.

Deze nieuwe wet heeft ook impact op de dagdagelijkse praktijk van de economische
beroepsbeoefenaar.

 

Tijdstip

Dinsdag 11 december 2018
18.30 tot 21.30 u.


Prijs

80,00 euro
40,00 euro voor leden van LVAB
(vrij van BTW: art. 44 W. BTW)


Inschrijven kan tot uiterlijk 3 december 2018.

Erkenning IAB,BIB,IBR. u ontvangt een attest voor 3 uren beroepsvervolmaking.