Schrijf je in

Congress

Hoe vermijdt u vervolging wegens medeplichtigheid aan een door een cliënt of opdrachtgever gepleegd misdrijf?

27/11/2018
PXL-Congress - Elfde-Liniestraat 23a (gebouw D) - 3500 Hasselt

Referent

De heer Pieter Helsen


Inhoud

Bij strafonderzoeken wordt steeds meer de rol van advocaten, boekhouders, accountants of bedrijfsrevisoren onder de loep genomen, in het bijzonder bij onderzoeken naar fraude, bedrieglijk onvermogen, gebruik van valse stukken of inbreuken op het wetboek Economisch recht.

In dit seminarie zal ondermeer worden ingegaan op volgende aspecten:

• Wanneer is er medeplichtigheid aan een door een cliënt of opdrachtgever gepleegd misdrijf?
• Is er mogelijke strafbaarheid bij uitvoering van een door een werkgever opgedragen taak?
• De voorschriften inzake betalingsverkeer, organisatie, opleiding , identificatie en meldingsplicht uit de witwaswetgeving.
• …


Tijdstip

Dinsdag 27 november 2018
18.30 tot 21.30 u.


Prijs

80,00 euro
40,00 euro voor leden van LVAB
(vrij van BTW: art. 44 W. BTW)


Inschrijven kan tot uiterlijk 19 november 2018.

Erkenning IAB,BIB,IBR. u ontvangt een attest voor 3 uren beroepsvervolmaking.