Schrijf je in

Agenda

Infoavond ouders eerstejaars- en nieuwe studenten

23/10/2019
Campus Elfde Linie, Campus Vildersstraat & Campus Diepenbeek

U en uw zoon/dochter hebben gekozen voor een opleiding aan Hogeschool PXL. Wij danken u voor het vertrouwen dat u stelt in de kwaliteit van onze hogeschool.

Het hoger onderwijs veranderde sterk de voorbije jaren. Als ouder van een student in het hoger onderwijs heeft u mogelijk heel wat vragen hierover.

Daarom nodigen we u graag uit op de informatieavond voor ouders van eerstejaars- en nieuwe studenten die we organiseren op woensdag 23 oktober 2019. Ook uw zoon/dochter is van harte welkom!

Op deze informatieavond lichten we - in voor iedereen verstaanbare taal - toe welke studiecontracten en studietrajecten in de hogeschool mogelijk zijn, welke informatie op een rapport wordt weergegeven, op welke basis gedelibereerd wordt, op welke studentenbegeleiding uw zoon/dochter beroep kan doen, hoe werkplekleren vorm krijgt enz. Ook het leerkrediet en de gevolgen daarvan worden toegelicht.

Na deze gemeenschappelijke infosessie heeft u ook nog de gelegenheid om bij een hapje en een drankje kennis te maken met de directie, departementshoofden, opleidingshoofden, studentenbegeleiders en medewerkers van de centrale diensten. Indien u nog vragen heeft, kan u deze dus steeds stellen. Let wel: er is geen mogelijkheid om individuele docenten of lectoren te spreken.

Inschrijven kan via volgende link: https://apps.pxl.be/inschrijving/ouderinfoavond/