Schrijf je in

Agenda

Kinderen met dyslexie en dyscalculie begeleiden binnen het Vlaams Onderwijs: van weten naar (be)handelen!

9/05/2019
PXL-Congress - Elfde Liniestraat 23a (Gebouw D) - 3500 Hasselt

Tijdstip

Donderdag 9 mei 2019 | 09.00u - 16.30u

Inleiding

Naar jaarlijkse gewoonte slaan de groep LITP/CAR en de opleiding Ergotherapie van Hogeschool PXL, departement Healthcare voor de twaalfde keer de handen in elkaar om u weer een boeiende studiedag voor te stellen.

Dit symposium met als sprekers professor dr. Els Gadeyne en mevrouw Nadja Brocatus focust zich op de huidige inzichten met betrekking tot de begeleiding en behandeling van kinderen met dyslexie en dyscalculie.

Programma

09.00u Onthaal en koffie
09.30u

Diagnostiek en behandeling van dyslexie en dyscalculie en welke kansen/valkuilen biedthet Vlaams onderwijs? - Prof. Dr. Els Gadeyne (deel 1)

In deze lezing worden een aantal actuele thema’s aangeraakt aangaande leerstoornissen; waar staan we intussen op vlak van wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van dyslexie en dyscalculie, welke klemtonen leggen we bij de hedendaagse diagnostiek van dyslexie, op welke punten kunnen we de behandeling van leerstoornissen nog versterken, en welke kansen en val- kuilen biedt het Vlaamse onderwijs met haar nieuwe regelgeving aan kinderen en jongeren met leerstoornissen?

10.45u

Pauze

11.00u

Diagnostiek en behandeling van dyslexie en dyscalculie en welke kansen/valkuilen biedt het Vlaams onderwijs? - Prof. Dr. Els Gadeyne (deel 2)

12.30u

Middagmaal

13.30u

Biopsychosociaal redeneren met het International Classification of Functioning, Disability and

Health (ICF) in de klinische praktijk: een hype of een meerwaarde? - Nadja Brocatus

Nog vaak besteden we in ons assessment en behandeling het meeste aandacht aan het onderzoeken en remediëren van functies en activiteiten ,toch weten we dat omgevings- en persoonlijke factoren even sterk bepalend zijn voor het functioneren van een mens. Uit onderzoek blijkt echter dat dat weten niet altijd wordt omgezet in handelen.


Wat betekent het concreet om de visie aan de basis van het ICF-model te integreren in onze klinische praktijk, wat betekent het concreet om vraaggestuurd, holistisch, cliëntgericht en empowerend te werken als therapeut/begeleider, wat betekent het om de behandeling te sturen in de richting van een verbetering van kwaliteit van leven, een verbetering van welbevinden? Deze vorming heeft de bedoeling antwoorden te formuleren op deze vragen en dit op een zeer concrete, praktijkgerichte wijze aan de hand van concrete voorbeelden.

14.45u

Pauze

15.00u

Biopsychosociaal redeneren met het International Classification of Functioning, Disability and

Health (ICF) in de klinische praktijk: een hype of een meerwaarde? - Nadja Brocatus (deel 2)

16.30u

Vraagstelling en afronding

Inschrijven kan tot en met woensdag 1 mei 2019.
Kosteloos annuleren kan tot en met woensdag 1 mei 2019.

Inlichtingen

Annemie Pachen
Coördinator Levenslang Leren
g| +32499 643133
e| annemie.pachen@pxl.be

Doelgroep

Deze studiedag richt zich tot leerkrachten en hulpverleners, in het bijzonder denken we aan logopedisten, ergotherapeuten, kinesisten, psychologen…

Begeleiders

Prof. Dr. Els Gadeyne is coördinator Praxis P aan de KU Leuven.

Nadja Brocatus is logopedist en stottertherapeut. Zij is als coach en docent verbonden aan de Arteveldehogeschool. Zij is erkend ICF-trainer en Opdrachthouder Trajectcoaching.

Bijdrage

Externen: € 85 (middagmaal inbegrepen)
Personeel PXL: € 60 (middagmaal inbegrepen)
Studenten PXL: € 25 (middagmaal niet inbegrepen)
Studenten andere scholen: € 35 (middagmaal niet inbegrepen)