Schrijf je in

Agenda

Klinisch redeneren voor verpleegkundigen

14/11/2019
PXL-Congress - Elfde Liniestraat 23a (gebouw D) - 3500 Hasselt

Tijdstip

Donderdag 14 november 2019 | 08.45u - 17.00u

Inleiding

Het belang van klinisch redeneren in ons dagelijks verpleegkundig handelen is niet te onderschatten. In een zorgcontext die steeds complexer en technologischer wordt, komen patiënten met multipathologie en polyfarmacie steeds vaker voor.

Als verpleegkundige wordt er meer dan ooit beroep gedaan op ons klinisch redeneervermogen . Onze expertise, die een grondige kennis van anatomie, fysiologie en pathologie combineert met technische skills en krachtige communicatieve vaardigheden, vraagt een attitude van levenslang leren om de verwachte kwaliteit van zorgen te kunnen blijven bieden.

Deze klinisch redeneervaardigheden mogen we dan ook niet als vanzelfsprekend beschouwen. Het proces van snel en accuraat een situatie inschatten, de juiste informatie verzamelen en observaties doen, tot de juiste conclusie komen en met de juiste doelen in het achterhoofd de juiste acties ondernemen, moeten we bewust blijven trainen en verdiepen. De kritische kijk op het eigen verpleegkundig handelen en de zorg steeds toedienen vanuit de ‘waarom’ vraag zijn essentiële voorwaarden om tot kwaliteitsvolle zorg op maat te komen.

Net als in de voorbije twee academiejaren organiseren de Hogeschool PXL en de Hogeschool UC Leuven-Limburg, in samenwerking met het LPZO en het LPWO, 2 studiedagen over klinisch redeneren voor verpleegkundigen, met als doel de bewustmaking omtrent het belang van klinisch redeneren te versterken.

Het proces van klinisch redeneren willen we toelichten en inoefenen vanuit een wetenschappelijke achtergrond.

De studiedag omvat 2 delen: in de voormiddag wordt het proces van klinisch redeneren stap voor stap besproken. In de namiddag wordt aan de hand van een casus het proces toegepast en ingeoefend.

Programma

08.45 Onthaal en koffie
09.00 Start plenair voormiddag
Welkomstwoord
Belang van klinisch redeneren
Model van klinisch redeneren (Levett-Jones)
Pauze
Eenvoudige toepassingen op het model van klinisch redeneren
12.00 Lunch
13.00 Deel 1 - Causuïstiek per domein
14.45 Pauze
15.00 Deel 2 - Causuïstiek per domein
16.45 Afsluiting plenair en evaluatie

In de namiddag wordt gewerkt in kleine groepen (max 10 personen). Aan elke groep wordt een begeleider toegewezen. Op die manier kan het inoefenen van het model van klinisch redeneren aan de hand van een domeinspecifieke casus optimaal ondersteund worden.

Inschrijven kan tot en met woensdag 6 november 2019.
Kosteloos annuleren kan tot en met woensdag 6 november 2019.

Inlichtingen

Annemie Pachen
coördinator levenslang leren PXL-Healthcare

e| annemie.pachen@pxl.be

Doelgroep

Deze studiedag is bedoeld voor mentoren die de opleiding voor mentoren gevolgd hebben.

Deelnameprijs

€ 75