Agenda

Leerlingenbemiddeling: Hoe jongeren zelf conflicten helpen oplossen

15/03/2021
PXL-Congress - Elfde-Liniestraat 23a (gebouw D) - 3500 Hasselt - Le Corbu/Montessori

Tijdstip

Maandag 15 maart 2021 | 13.30u - 16.30u

Inleiding

Leerlingenbemiddeling (peer mediation) is een aanpak op school waarbij een groep leerlingen geselecteerd en getraind worden om andere leerlingen te helpen om uit een conflict te geraken. Jongeren leren hierdoor op een zeer opbouwende manier met conflicten om te gaan. In plaats van schuld en straf staan samenwerken en communiceren centraal. De methode past uitstekend binnen een pestpreventiebeleid en een schoolomvattende aanpak. Leerlingenbemiddeling draagt zeker bij tot een aangenaam en veilig schoolklimaat.

Een warm aanbevolen initiatief!

Tijdens deze sessie worden de deelnemers geïnformeerd over de brede waaier van voordelen van bemiddeling door en voor leerlingen, de voorwaarden om zo’n project met succes te laten verlopen, de opstart en praktische organisatie op een school en de mogelijkheden om de bemiddelaars en hun begeleiders goed op te leiden.

Inschrijven kan weldra.


Voorwaarde

Elke deelnemende school wordt vertegenwoordigd door 3 personen. Bij voorkeur 1 leerkracht, 1 leerlingbegeleider en 1 directielid.

 

Over Peer mediation

 

- https://www.tvl.be

- https://www.youtube.com

- https://www.klasse.be

 

https://www.vrt.be

Inlichtingen

Koen Vandenhoudt

coördinator levenslang leren PXL-Education
koen.vandenhoudt@pxl.be 

Ivette Leten

coördinator levenslangs leren PXL-Social Work
ivette.leten@pxl.be 

Doelgroep

Leerkrachten, leerlingbegeleiders, coördinatoren en directieleden lager en secundair onderwijs

Begeleider

Paul Van Thienen, ex-leraar en vertrouwensleerkracht aan het Sint-Jan Berchmanscollege (nu Atlas) in Genk.

Hij geraakte vanuit zijn opdracht zeer vertrouwd met het betrekken van leerlingen bij het oplossen van allerhande problemen, onder andere via de steungroepwerking bij pesten en het werken met de klasthermometer bij moeilijke groepen. Meer dan 10 jaar leidde hij op het college leerlingen op tot bemiddelaars. Vanuit zijn expertise werd Paul in verschillende Vlaamse scholen mee de bezieler van de opstart van peer mediation en traint hij er ook de leerlingen en hun begeleiders.

Prijs

€ 90 per deelnemende school (3 personen)