Schrijf je in

Agenda

Luisteren naar je lichaam: enkel als het roept of ook als het fluistert?

3/06/2019
PXL-Congress - Elfde Liniestraat 23a (Gebouw D) - 3500 Hasselt

Tijdstip

Maandag 3 juni 20109 | 09.00u - 17.30u

Inleiding

Wat stress is en wat stress met iemand doet, is persoonlijk. Maar altijd is er sprake van een dissonantie, een mismatch, een disbalans.

Wie langdurig onderhevig is aan stress loopt een hoog risico op lijden aan chronische psychische en fysieke uitputting, aan een toenemend gevoel onbekwaam - disfunctioneel en gedemotiveerd te zijn. De oorzaken hebben zowel met situationele als met individuele factoren te maken. Niet alleen op het werk, maar ook bij een ernstige ziekte, een relatiebreuk, een overlijden of geldgebrek, kan aanhoudende stress leiden tot overbelasting en uitputting. In het ergste geval mondt dat uit in overspannenheid of burn-out.

Minister De Block zegt al langer dat meer ingezet moet worden op preventie en coaching.
 “Het aantal burn-outs en stress-gerelateerde aandoeningen is de laatste jaren enorm gestegen. Dat kan zo niet langer blijven duren. Niet alleen de getroffen werknemers zelf maar ook hun families en hun collega’s lijden hieronder”, aldus minister Maggie De Block. “We moeten daarom resoluut inzetten op preventie (...).”

Somato-psychopedagogie: coaching op de cutting edge van educatie en therapie

Deze ervaringsgerichte discipline bevindt zich op de cutting edge van educatie en therapie. Ze raakt zowel de fysieke als psycho-emotionele mens. Door nieuwe perceptieve vaardigheden aan te leren, versterk je het waarnemen van de wisselwerking tussen het fysieke lichaam en het psycho-emotionele bewustzijn.  Waarneming en beweging vormen de rode draad in deze vernieuwende discipline en laten de Somato-psychopedagoog  toe om cliënten te leren  hoe zij dankzij de intelligentie van het lichaam, (opnieuw) een evenwicht kunnen vinden en zich verder kunnen ontwikkelen, zowel op persoonlijk als op professioneel en samenlevingsvlak.

Het lichaam spreekt

De fysieke oorzaken van gevoelspatronen zijn een waarneembaar en objectiveerbaar fenomeen. Door een sterke vooruitgang in de medische beeldvorming is precies geweten welke zones in de corticale en subcorticale zones geprikkeld worden door welke perifere stimuli. Ook is geweten welke gevoelens door de corticale en subcorticale hersenzones worden opgewekt (de insula en de somato-sensorische cortex spelen hierbij een centrale rol). Deze wederzijdse beïnvloeding tussen lichaam en geest als één eenheid wordt in toenemende mate erkend binnen de psychische en fysieke gezondheidszorg. Toch blijven de inzichten die daaruit voortkomen nog onvoldoende benut in de praktijk.

De somato-psychopedagogie bestudeert het proces van bewustwording van de lichamelijke fenomenen (Somato: op biologisch, nerveus en endocrien niveau) die het bewegingspatroon, de beleving van symptomen (psycho) en het gedrag mede bepalen. Deze lichamelijke processen verlopen meestal onbewust maar beïnvloeden wel degelijk onze manier van bewegen, emotioneel reageren en onze denkpatronen. S-PP reikt de cliënt de tools aan om deze lichamelijke processen waar te nemen vanuit een neutraal standpunt, deze te begrijpen en uiteindelijk te beïnvloeden (pedagogie). De methode bevat voor de cliënt dus een therapeutisch luik en een educatief luik.

De doelstelling van deze introductiedag over het postgraduaat in de Somato-Psychopedagogie, is u kennis te laten maken met zowel de theoretische achtergrond als met de praktische werkinstrumenten die men kan (aan)leren. De opleiding omvat een innovatieve coachingsmethode die u leert om personen te begeleiden in een veranderings- en/of herstelproces. Door het aanreiken van neurobiologische kennis, het leren waarnemen van de eigen intelligentie van het lichaam (als feilloos somatisch geheugen) en het aanleren van nieuwe perceptieve vaardigheden, wordt het bewustzijn van de wisselwerking tussen het fysieke lichaam en het psycho-emotionele bewustzijn versterkt.

Programma 

09.00 – 09.30 Koffie en onthaal
09.30 – 10.15 Lezing - Luisteren naar je lichaam: enkel als het roept of ook als het fluistert?
10.15 – 11.00 Workshop - Openstaan voor de precursoren van stress
11.00 – 11.30 Vraagstelling en koffiepauze
11.30 – 12.15 Workshop - Ga stress te lijf via je waarneming/kwetsbaarheid
12.15 – 13.15 Lunch
13.15 – 14.00 Lezing - Voorstelling van somato-psychopedagogische begeleiding bij stress gebonden klachten
14.00 – 15.00

Workshop stress reducerende technieken:

  • Hands on technieken
  • Sensoriële beweging
  • Introspectie
15.00 - 16.00

Workshop stress reducerende technieken:

  • Hands on technieken
  • Introspectie
  • Lezing over kwetsbaarheid
16.00 – 16.15 Koffiepauze
16.15 – 17.00 Hoe installeren zich stress gebonden klachten?
17.00 – 17.30 Vraagstelling en mogelijkheid tot voorinschrijving voor het postgraduaat - Afronding

  
Inschrijven kan tot en met vrijdag 24 mei 2019.
Kosteloos annuleren kan tot en met vrijdag 24 mei 2019.

Inlichtingen
Annemie Pachen
coördinator levenslang leren PXL-Healthcare

e| annemie.pachen@pxl.be
g| +32 499 64 31 33

Doelgroep

Dit symposium richt zich naar alle hulpverleners in de welzijns-en gezondheidszorg zoals verpleegkundigen, psychologen, pedagogen, artsen, therapeuten, maatschappelijk werkers en dit vanuit alle echelons binnen de hulpverlening

Begeleiders

Paul Sercu, is kinesitherapeut, osteopaat, fasciatherapeut en somato-psychopedagoog
In 1996 stichtte hij ‘The Fascia College’, waar hij nog altijd docent en directeur is. Hij is stichtend lid van de ‘Fascia Research Society’, actief lid bij de ‘Biotensegrity Interest Group’, actief bestuurslid in de ‘Belgian Clinical Interest Group Fascial Physiotherapy’ en onderzoeker aan het ‘Centre d’ Etude et de Recherche Appliquée en Psychopédagogie perceptive’, waar hij zich toelegt op fenomenologische biomechanica en bewegingsperceptie. Zijn klinische werkveld splitst zich vooral toe op medical unidentified symptoms in  groepspraktijk ‘Oratorie’ in Temse. Hij is verantwoordelijk voor de beroepsopleidingen fasciatherapie en somato-psychopedagogie (MBD) in Vlaanderen en Nederland.

Anne Beyers is ethica, master in de filosofie en master in de moraalwetenschappen
Vanuit deze expertise doceerde zij vele jaren aan de Hogeschool PXL binnen de opleidingen verpleegkunde, ergotherapie, revalidatiewetenschappen en vroedkunde. Zij is opgeleid in de Perceptieve Pedagogie en Somato-psychopedagogie (Parijs en Temse). Zij werkt als gediplomeerd massagetherapeut o.m. gespecialiseerd in massage bij mensen met kanker (gecertificeerd door massage bij kanker België (http://www.massagebijkankerbelgie.be). Verder past zij in de begeleiding van cliënten en patiënten manuele– en begeleidingstechnieken toe vanuit de perceptieve pedagogie en de somato-psychopedagogie.

Dr. Joke Bossers is huisarts

Zij won in 2010 de prijs van de Vlaamse Huisarts en bouwde mee in Limburg de palliatieve thuiszorg uit. Zij is equipearts van Pallion.

Bijdrage

Externen: € 75 (middagmaal inbegrepen)
Lectoren PXL: € 55 (middagmaal inbegrepen)
Studenten PXL: € 25 (middagmaal niet inbegrepen)
Studenten andere scholen: € 35 (middagmaal niet inbegrepen)