Schrijf je in

Agenda

Meertaligheid in je klas? Een troef!

9/10/2019
PXL-Congress - Elfde Liniestraat 23a (gebouw D) - 3500 Hasselt

Tijdstip

Woensdag 9 oktober 2019 | 08.30u - 15.00u

Inleiding

Op deze studiedag delen we onze inzichten over betekenisvol lesgeven in meertalige klassen. Het project ‘ANNA’ (‘Anderstalige Nieuwkomers leren Nederlands in Alle lessen’) onderzoekt welke ondersteuning we kunnen bieden aan leerkrachten van reguliere klassen in het lager onderwijs om hen te versterken in hun omgang met anderstalige nieuwkomers. Het project ‘Ontwikkelingsgericht en muzisch taalonderwijs’ zoekt manieren voor diepgaand, explorerend taal leren in de vorm van multidisciplinaire, muzische workshops in meertalige klassen. De bevindingen van beide onderzoeksprojecten worden op deze studiedag voorgesteld. In de namiddag zoomen we in op de voordelen van co-teaching in meertalige klassen.

Programma

08.30 Ontvangst met koffie, thee en water
08.50 Welkomstwoord door Hilde Cuppens, Provincie Limburg
09.00

Presentatie keynotespreker Carmien Michels, Europees kampioen Poetry Slam

 

 

 

 

 

Carmien Michels (1990) danst tussen pen en podium, tussen urban en klassiek. Ze studeerde Woordkunst aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen. Ze organiseert, presenteert, performt, jureert en doceert en werkt ze samenmet artiesten van alle slag. Ze schreef de romans “We zijn water” (2013) en“Vraag het aan de bliksem” (2015).

In 2016 won ze het Nederlands enEuropees Kampioenschap Poetry Slam en haalde ze brons op het Wereldkampioenschapin Parijs. In november 2017 verscheen haar poëziedebuut “We komen van ver”.
10.30 Keuzesessies

ANNA - Hilde Imberechts

Een groot aantal klassen van het lager onderwijs in Vlaanderen telt één of enkele anderstalige nieuwkomers (AN): leerlingen die sinds minder dan een jaar in ons land verblijven en de schooltaal onvoldoende beheersen om de activiteiten met succes te kunnen volgen. In scholen die niet voldoende middelen hebben om een onthaalklas te organiseren, maken de leerlingen deel uit van de reguliere klassen (en wordt de klasleerkracht vaak ondersteund door een zorgjuf of -meester).Voor de AN is het belangrijk zo snel mogelijk aansluiting te vinden bij het onderwijs, wat van de klasleerkracht een hoge mate van differentiatie vergt. Het project ‘ANNA’ (‘Anderstalige Nieuwkomers leren Nederlands in Alle lessen’) onderzoekt hoe dat kan, tijdens de workshop verkennen we de aanpak die ANNA voorstelt. 

 

Muzisch taalonderwijs - Karen Reekmans, Dienne Bogaert, dr. Kris Nauwelaerts

De focus van deze workshop is ontwikkelingsgericht muzisch taalonderwijs. We inspireren je met enkele praktijkvoorbeelden van multidisciplinaire workshops beeld, muziek en drama die we ontwierpen voor meertalige basisscholen met schooltaal Nederlands. De samenwerking tussen PXL-Education, PXL-MAD en PXL-Music zorgt ervoor dat taal zinvol wordt ingebed in betekenisvolle, interactieve muzische werkvormen.

Na de keuzesessies heeft u de opties om een warme lunch te nuttigen en aansluitend de workshop over NT2 en co-teaching te volgen.

12.00 Warme lunch in het buffetrestaurant
13.00

Workshop NT2 en co-teaching - Jolien Quinten, Hilde Imberechts en Karen Reekmans

Dankzij co-teaching meertaligheid omarmen, dat is een aanpak die we graag delen. Aan de hand van een aantal concrete casussen bespreken we de opportuniteiten voor samen leren en samen lesgeven in een meertalige klas.
14.40 Afsluiting
15.00 Einde

Inschrijven kan tot en met dinsdag 1 oktober 2019.

Doelgroep

Leraren lager en kleuteronderwijs, directies en pedagogisch begeleiders basisonderwijs

Inlichtingen

Koen Vandenhoudt
coördinator levenslang leren PXL-Education

e| koen.vandenhoudt@pxl.be

Begeleiders

Hilde Imberechts, Jolien Quinten en Karen Reekmans

lector-onderzoekers PXL-Education

Deelnameprijs

Deelname is gratis, inschrijven is verplicht.

Dit aanbod wordt ondersteund door