Schrijf je in

Agenda

Somato-psychopedagogie - verdiepingsmodules

2/10/2020
PXL-Healthcare - Guffenslaan 39 - 3500 Hasselt

Tijdstip

De cursus is gepland van 2 okotober 2020 tot 5 juni 2021 telkens van 09.00u tot 17.00u.

Inleiding

Het programma bestaat uit 3 modules. De eerste en tweede module omvatten telkens 4 lesdagen, de derde module omvat 2 lesdagen.

Module 1: Verdieping van de fundamentele principes van de SPP: Kennis, competenties en vaardigheden in de Somato-psychopedagogische begeleiding van personen

In deze module verdiept u uw kennis, competenties en vaardigheden betreffende de basisprincipes en -tools van de somato-psychopedagogie. (zie tabel module 1)


Module 2: Begeleiding van veranderingsprocessen: Therapeutisch-educatieve benadering en begeleiding van de persoon (4 lesdagen)

In de tweede module verdiept u uw kennis over hoe het lichaam communiceert met de hersenen en omgekeerd. Hier spreken we over somato-psychiek. De perceptieve vaardigheden worden verdiept en aangewend om de werking van het lichaam en het stresssysteem waar te nemen, te reguleren en aan te passen.

We staan stil bij de cliënt als authentiek persoon en verdiepen de kennis en technieken om de cliënt zijn lichaam te leren waarnemen terwijl hij zichzelf als persoon waarneemt. Ook de specifieke relatie educator/therapeut en cliënt, via ‘presence’, komt in deze module verdiepend en uitgebreid aan bod. De zeven stappen van het veranderingsproces spelen in deze module een cruciale rol. De nodige kennis van biomechanica wordt verdiept en de bewustwording van de invloed van lichamelijke fysiologische, emotionele, psycho-socioculturele en existentiële reacties op de persoon worden nog duidelijker.

Hier richten we ons ook naar het gedrag van de persoon: hoe kan hij zichzelf en zijn manier van functioneren beleven en tegelijk observeren in een sessie? Het contrast met het dagelijkse leven kan een uitweg aanwijzen. Er wordt in de verf gezet hoe u met de verschillende persoonlijkheden kan omgaan en hoe u een begeleidingssessie kan opbouwen. (zie tabel module 2)

Module 3: Integratie in themagerichte casestudies (2 lesdagen)

In de derde module richten we ons volledig op de praktijk van de Somato-psychopedagogische begeleiding van mensen die lijden aan een burn-out en mensen met kanker. U integreert uw kennis, competenties en vaardigheden in het opstellen van een begeleidingsplan en uitvoeren van de technieken, zoals omschreven en toegepast binnen Somato-psychopedagogische discipline. (zie tabel module 3)

Programma

Lesdag Weekdag Datum Tijdstip
1 Vrijdag 02-10-2020 09.00 u. - 17.00 u.
2 Zaterdag 03-10-2020 09.00 u. - 17.00 u.
3 Vrijdag 11-12-2020 09.00 u. - 17.00 u.
4 Zaterdag 12-12-2020 09.00 u. - 17.00 u.
5 Vrijdag 05-02-2021 09.00 u. - 17.00 u.
6 Zaterdag 06-02-2021 09.00 u. - 17.00 u.
7 Vrijdag 26-03-2021 09.00 u. - 17.00 u.
8 Zaterdag 27-03-2021 09.00 u. - 17.00 u.
9 Vrijdag 04-06-2021 09.00 u. - 17.00 u.
10 Zaterdag 05-06-2021 09.00 u. - 17.00 u.

Evaluatie & attestering

De opleiding wordt geëvalueerd aan de hand van zowel een schriftelijk als een praktijkexamen. U bent geslaagd als u gemiddeld minstens 50% behaalt op alle examenonderdelen. De modules kunnen enkel aaneensluitend worden gevolgd (volgtijdelijkheid)

Er kunnen maximum 20 personen deelnemen.

Inschrijven kan tot en met donderdag 24 september 2020.
Kosteloos annuleren kan tot en met donderdag 24 september 2020.

Anne Beyers
Coördinator postgraduaat Somato-psychopedagogie

e| anne.beyers@pxl.be
g| +32 479 28 00 04

Doelgroep

Cursisten die het eerste jaar van het postgraduaat Somato-psychopedagogie met goed resultaat hebben afgerond en hun professionele vaardigheden wensen te verdiepen en vervolledigen, met als doel deze lichaamsgerichte benadering en vaardigheden aan hun cliënt als zelfzorg aan te leren.

Doelstellingen
Het programma van deze verdiepingsmodules laat de deelnemer toe de nodige inzichten, therapeutische en educatieve vaardigheden uit te breiden en te verdiepen en wordt aangevuld met uitbreiding en vervolmaking van bijkomende technieken, counselingcompetenties en educatieve strategieën. Deze worden telkens toegepast op concrete casestudies in specifieke domeinen van de gezondheidszorg en hulpverlening.


Deze verdieping komt er op vraag van de cursisten van de postgraduaatopleiding Somato-psychopodagogie.

Begeleiders

De lessen worden gegeven door verschillende gastdocenten die expert zijn in zowel de theorie als praktijk van de Somato-psychopedagogie.

Prijs

€ 775

Hogeschool PXL is een erkende opleidingsverstrekker voor de KMO-portefeuille van de Vlaamse Overheid (erkenningsnummer DV.O213788).  Voor verdere vragen betreffende de KMO-portefeuille, gelieve contact op te nemen met alessandra.ercole@pxl.be.