Schrijf je in

Agenda

Updating boekhoudwetgeving

21/05/2019
Hogeschool PXL - Elfde-Liniestraat 26 (gebouw B) - 3500 Hasselt

Referent

De heer Jan Verhoeye

 

Inhoud

Naar jaarlijkse gewoonte stelt dit seminarie de deelnemer in staat om zijn of haar kennis inzake boekhoudwetgeving te actualiseren. De ontwikkelingen tijdens het jaar 2018 in de wetgeving en in de rechtspraak worden geïnventariseerd en geanalyseerd.

Ook vanuit internationaal perspectief is een steeds grotere invloed te merken op de Belgische regelgeving, zodat ook mogelijke nieuwe initiatieven van de Europese Commissie en de Europese Raad aan bod komen.

Behalve de wijzigingen aan de regelgeving inzake boekhoud- en jaarrekeningenrecht wordt tijdens het seminarie ook aandacht besteed aan de nieuwe adviezen die de Commissie voor Boekhoudkundige Normen het afgelopen jaar op haar website heeft gepubliceerd.

Hierbij komen o.a. aan bod:
• de boekhoudkundige verwerking van winstpremies;
• de aftrek voor innovatie-inkomsten;
• de gebeurtenissen na afsluitingsdatum van het boekjaar;
• verduidelijking van de opname van diverse belastingen in de jaarrekening;
• de toekenning van gratis aandelen als bonus;
• ...

Tot slot wordt een stand van zaken gegeven aangaande de individuele Beslissingen inzake Boekhoudrecht, de zogenaamde IBB’s die de Commissie voor Boekhoudkundige Normen zal kunnen afleveren. 

Tijdstip

Dinsdag 21 mei 2019
18.30 tot 21.30 u.

 

Prijs

80,00 euro
40,00 euro voor leden van LVAB
(vrij van BTW: art. 44 W. BTW)

Inschrijven kan tot uiterlijk 13 mei 2019.

Erkenning IAB,BIB,IBR. u ontvangt een attest voor 3 uren beroepsvervolmaking.