Schrijf je in

Agenda

Updating vennootschapsrecht

22/05/2019
Hogeschool PXL - Elfde-Liniestraat 26 (gebouw B) - 3500 Hasselt

Referent

De heer Bart Smets

 

Inhoud

Op 28 februari jl werd het nieuwe vennootschapsrecht goedgekeurd. Het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen zal inwerking treden op 1 mei 2019. Deze nieuwe wet voorziet in een relatief ingewikkelde overgangsregeling.

In dit seminarie zullen deze overgangsbepalingen worden toegelicht evenals de eventuele acties die kunnen en moeten worden ondernomen. Tevens zal de relevante rechtspraak die in 2018 is verschenen worden besproken.

Zullen hierbij o.m. aan bod komen:

• bestuur en belangenconflicten;
• misbruik van meerderheid;
• de algemene vergadering: verloop en oproeping;
• bestuurdersaansprakelijkheid;
• knelpunten bij aandelentransacties;
• ontbinding;
• overdrachten van aandelen: clausules en garanties;
• …

Tijdens dit seminarie lichten we de voornaamste wijzigingen toe. We gaan in op de wijzigingen en op de concrete praktische gevolgen ervan voor uw praktijk. Dit seminarie is een must voor iedereen die beroepsmatig te maken heeft met vennootschapsrecht.

 

Tijdstip

Woensdag 22 mei 2019
18.30 tot 21.30 u.

 

Prijs

80,00 euro
40,00 euro voor leden van LVAB
(vrij van BTW: art. 44 W. BTW)

Inschrijven kan tot uiterlijk 14 mei 2019.

Erkenning IAB,BIB,IBR. u ontvangt een attest voor 3 uren beroepsvervolmaking.