Schrijf je in

Agenda

Verpleegkundige topics - Oncologie

22/10/2019
PXL-Congress - Elfde Liniestraat 23a (gebouw D) - 3500 Hasselt

Tijdstip

Dinsdag 22 oktober 2019 | 19.00u - 22.00u

Inleiding

Het bewaken van de kwaliteit van de individuele en algemene zorgverlening van een oncologische patiënt behoort tot de taak van heel wat verpleegkundigen. Van hen wordt verwacht dat ze de specifieke noden en zorg bij kankerpatiënten herkennen, inschatten, begeleiden, aanpakken en dit in een multidisciplinaire en transmurale setting.

Met deze twee avondseminaries willen we tegemoetkomen aan de steeds snellere evoluties en ontwikkelingen in de behandelingen van kanker en de verwachtingen die hierdoor gecreëerd worden naar verpleegkundigen.

Wij hebben twee specialisten uit het werkveld bereid gevonden om hun expertise met andere verpleegkundigen te delen.

Lesdata

- Dinsdag 22 oktober 2019;
- Dinsdag 19 november 2019 telkens van 19.00u tot 22.00u.  Het onthaal is voorzien vanaf 18.30u.

Inschrijven kan tot en met maandag 14 oktober 2019.
Kosteloos annuleren kan tot en met maandag 14 oktober 2019.

Inlichtingen

Annemie Pachen
coördinator levenslang leren PXL-Healthcare
g| +32 (0) 499 64 31 33
e| annemie.pachen@pxl.be

Begeleiders

Sylvana Snoekx: Verpleegkundig Specialist oncologie
Na 13 jaar als oncologisch verpleegkundige op de afdeling B5 in het Jessa ziekenhuis heeft Sylvana Snoekx de oncologische zorg zien evolueren. Niet enkel de patiëntenpopulatie, maar ook de zorgen in de oncologische setting zijn de laatste jaren sterk veranderd. Een stijging van het aantal patiënten, een hogere zorgzwaarte en een grotere complexiteit van de zorg resulteren in een veranderde zorgnood, die door alle gezondheidsmedewerkers moet worden opgevangen. Als spilfiguur in de zorg heeft zeker ook de verpleegkundige hierin een groot aandeel. Maar welke invulling moet een verpleegkundige geven aan haar job om aan deze nieuwe noden tegemoet te komen en hoe kunnen we ons aanpassen aan deze steeds evoluerende toekomst?

Sandra Borteles: Oncocoach
Al 8 jaar is Sandra Bortels actief als oncocoach in het Jessa Ziekenhuis. Gedurende deze tijd heeft zij het oncologisch landschap enorm zien veranderen. Niet alleen wat de verschillende therapieën zelf met al hun specifieke kenmerken en opvolging betreft, maar zeker ook het gegeven dat de ziekte “kanker” meer chronisch wordt wat dan weer specifieke aandacht vraagt. Dit vormt voor de oncologisch verpleegkundige/oncocoach en alle andere verpleegkundigen een grote uitdaging om buiten het gekende zorgkader te gaan denken en zich meer als trajectbegeleider te positioneren en zo de vinger aan de pols te houden bij de patiënt en zijn omgeving.

Prijs

Externen: € 60 (te betalen na ontvangst van de toegezonden factuur).
Collega’s PXL: € 45 
Studenten PXL: € 12
Studenten andere scholen: € 16 (de eerste avond ter plaatse te betalen)