Agenda

MAD-Research @ lunch: Koen van den Broek

11/10/2019
Inkomhal School of Arts PXL-MAD, gebouw C (Campus Elfde Linie)

In acht thematische sessies komen verschillende facetten en kwesties van artistiek onderzoek aan bod, die zeker ook voor studenten pertinent zijn. Enerzijds zijn er vier panelgesprekken met eminente experten van binnen en buiten onze campus (onder andere alumni, doctorandi, senior onderzoekers). Anderzijds reflecteren vier PXL-MAD-docenten in een lezing over hun eigen werk, concreet: aan de hand van werk van anderen dat hen mateloos boeit.

De lezingen staan open voor studenten en externen. Tijdens de lunchgesprekken wordt gratis soep aangeboden!

Op vrijdag 11 oktober 2019 starten we met Koen van den Broek, kunstenaar en docent aan PXL-MAD.