Agenda

PXL-Green & Tech: Hybride handshake evening cluster Bouw

8/10/2020
PXL-Green & Tech, Campus Diepenbeek

In het kader van stage, bachelorproef en werkplekleren kunnen kandidaat-bedrijven kennismaken met de studenten van de opleidingen Bachelor in de Bouw en Graduaat in de Werforganisatie.

Voor de studenten wordt er voorafgaand een infosessie 'Professioneel flirten' georganiseerd, een spoedcursus netwerken.

Zo kan er op deze avond, online en on campus, uitgebreid over de interesses van de studenten en de mogelijke bachelorproefprojecten in de bedrijven gesproken worden. Er wordt ook de mogelijkheid geboden voor het opstellen en afsluiten van een contract: de spreekwoordelijke 'handshake'.

De 'handshake evening' vindt plaats op donderdag 8 oktober 2020 van 18.00 tot 21.00 uur, deels in de gebouwen van PXL-Green & Tech op Campus Diepenbeek en deels online.