Agenda

PXL-MAD: Gastlezing Tim Ingold

19/02/2020
School of Arts PXL-MAD (gebouw G, Campus Elfde Linie)

Tim Ingold, professor aan de University of Aberdeen, is een bekende antropoloog die ondertussen ook door veel andere disciplines werd omarmd. Hij formuleerde bijzonder interessante en originele theorieën rond de verbanden tussen 'the four A's: Art, Architecture, Archeology & Anthropology'.

Tim Ingold streeft naar een nieuwe manier om de relatie tussen beweging, kennis en beschrijving te begrijpen, vanuit het uitgangspunt dat zowel wandelen, observeren als schrijven een gemeenschappelijke grond hebben: ze ontwikkelen in de vorm van een lijn. Een benadering die radicaal anders is.

Conventionele onderzoeksprotocollen verwachten dat de onderzoeker de wereld beschouwt als een reserve om materiaal uit te putten voor latere interpretatie in het licht van de juiste theorie. Tim Ingold ijvert voor een alternatieve procedure waarbij theorie niet achteraf wordt toegepast op een bestaande verzameling van materiaal, maar voortkomt uit onze directe, praktische bezigheden met en observaties van de dingen. Theoretisch denken is dus ingebed in de praktijk.

Schrijf je hier in voor de lezing.